V svežnju aktov in obrazcev so zbrani vsi pomembni členi o delovanju šole, ki določajo pravice ter dolžnosti dijakov in zaposlenih. Tu so tudi uporabni dokumenti za dijaški šolski vsakdan, od naročilnic učbenikov in malice do vloge za prilagajanje šolskih obveznosti.

SPLOŠNI ZAKONI IN PRAVILNIKI

Zakoni in pravilniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Katalog informacij javnega značaja 
Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov
Uredba o sprejemanju daril

Interni pravilniki

Šolska pravila in hišni red
Dopolnitve šolskih pravil in hišnega reda zaradi covid-19 (30. 8. 2021)
Šolska pravila ocenjevanja znanja
Pravila šolske prehrane
Vzgojni načrt
Popravljanje, pridobivanje in zviševanje ocen
Cenik izpitov

Matura

Prijava k splošni maturi
Odjava od splošne mature
Prijava k izpitu (popravljanje in izboljševanje ocene)
Prijava k izpitu (peti predmet)

Izpiti

Prijava k izpitu

Prehrana

Obrazec za prijavo na šolsko malico 
Odjava malice
Vloga za subvencionirano prehrano ministrstva za delo

Učbeniški sklad in seznami delovnih zvezkov

Naročilnica in seznam učbenikov ter delovnih zvezkov (1. letnik)
Naročilnica in seznam učbenikov ter delovnih zvezkov (2. letnik)
Naročilnica in seznam učbenikov ter delovnih zvezkov (3. letnik)
Naročilnica in seznam učbenikov ter delovnih zvezkov (4. letnik)

Prilagajanje šolskih obveznosti

Vloga za vrhunskega športnika
Vloga za perspektivnega športnika
Obrazec za osebni izobraževalni načrt (športniki)
Obrazec za osebni izobraževalni načrt (kulturniki)

Obvezne izbirne vsebine

Potrdilo za obvezne izbirne vsebine

Šolski koledarji

Koledar 2021/22

Zapisniki sveta staršev

Zapisnik 1. seje (2021/22)
Zapisnik 2. seje (2020/21)
Zapisnik 1. seje (2020/21)
Zapisnik 2. korespondenčne seje (2019/20)
Zapisnik 1. korespondenčne seje (2019/20)
Zapisnik 1. seje (2019/20)
Zapisnik 2. seje (2018/19)
Zapisnik 1. seje (2018/19)

Soglasje za plačevanje prek trajnika

Soglasje za plačevanje prek trajnika

Zborniki

Mostovi preteklosti za poti prihodnosti - 150 let Gimnazije Ledina

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
Minimalni standardi znanja