V svežnju aktov in obrazcev so zbrani vsi pomembni členi o delovanju šole, ki določajo pravice ter dolžnosti dijakov in zaposlenih. Tu so tudi uporabni dokumenti za dijaški šolski vsakdan, od naročilnic učbenikov in malice do vloge za prilagajanje šolskih obveznosti.