Izjava o dostopnosti

Gimazija Ledina se zavezuje, da bo vsem uporabnikom omogočala dostopnost spletnega mesta LEDINA.SI v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto www.ledina.si.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile na spletnem mestu LEDINA.SI sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • omogočeno je spreminjanje tipa pisav,
 • omogočeno je spreminjanje velikosti fontov,
 • omogočeno je podčrtovanje povezav,
 • omogočen je črno-beli prikaz,
 • omogočen je večji kontrast,
 • omogočena sta temno ozadje in večji kontrast,
 • omogočeno je svetlo ozadje,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletno mesto LEDINA.SI je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta LEDINA.SI nenehno spremljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne preglednice s podatki,
 • programsko generirani dokumenti (npr. koledar),
 • vizualna podoba, ki je usklajena s celostno grafično podobo Gimnazije Ledina (npr. barve povezav),
 • različne slike, namenjene estetski izboljšavi spletnega mesta.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 17. aprila 2023 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 17. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletnem mestu LEDINA.SI kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni pošti ali na elektronski naslov:

Gimnazija Ledina
Resljeva cesta 12
p. p. 4367
1001 Ljubljana

T 01 43 42 200
E tajnistvo@ledina.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

T 01 555 58 48
E gp.irsid@gov.si