Pomembno je imeti dober stik z otrokom, ko hodi v šolo, odrašča, načrtuje in se odloča za lastno življenjsko pot. Starši in učitelji se med seboj povezujemo in si izmenjujemo informacije, ki so v pomoč, takrat ko zaškriplje, pa tudi, ko se odkrivajo skriti talenti in želja po dodatnem znanju.

Starši zasedajo in odločajo v svetu staršev
Za še boljšo šolo, za še boljše dijake. Svet staršev je organ, ki aktivno sodeluje pri razvoju in vzgojno-pedagoških usmeritvah šole. Vsak oddelek ima svojega predstavnika, izvoljenega na prvem roditeljskem sestanku v tekočem šolskem letu. Svet staršev tudi predlaga in daje soglasje k nadstandardnim programom in storitvam šole. V ta namen je bil ustanovljen šolski sklad. Svet staršev o svojem delu vodi zapisnike.

Stik z učitelji
Gimnazija Ledina verjame v konstruktivne pogovore s starši svojih dijakov. Vsak učitelj ima enkrat tedensko govorilne ure, dvakrat letno pa so skupne govorilne ure v popoldanskem času, ko so ob isti uri vsi učitelji na voljo za pogovor (žal ne velja v šolskem letu 2020/21). Starši se z razrednikom srečajo na predvidoma dveh roditeljskih sestankih na leto.

 

Zdravje na prvem mestu
Gimnazija Ledina poskrbi za vse preventivne zdravstvene in zobozdravstvene preglede. Obvezen preventivni zdravstveni pregled je v 1. in 3. letniku (cepljenje proti tetanusu, za dijakinje po želji cepljenje proti virusu HPV). Dijaki morajo imeti s seboj urejeno kartico zdravstvenega zavarovanja, cepilno knjižico in izpolnjene obrazce, ki jih dobijo pri razredniku. V 1. letniku je obvezen sistematski zobozdravstveni pregled pri šolskem zobozdravniku.

ŠOLSKA ZDRAVNICA
mag. Aleksandra Aleksandrova Oberstar, dr. med., spec. ped.

Zdravstveni dom Center
Metelkova ulica 9, Ljubljana

T 01 47 23 812
T 01 47 23 816
T 01 47 23 822

ŠOLSKA ZOBOZDRAVNIKA
Marjan Lah, dr. dent. med.
Jasna Ferko, dr. dent. med.

Osnovna šola Toneta Čufarja
Čufarjeva ulica 11, Ljubljana

T 01 43 44 835

Malica za vse
Stroške malice poravnavate mesečno prek plačilnega naloga, če pa vaš otrok malica le občasno, plačujete sproti. Na malico lahko dijaka naročite kadarkoli v šolskem letu, prijavo pa oddate v tajništvo. O subvencionirani šolski malici odločajo centri za socialno delo na podlagi odločbe o otroškem dodatku. Če dijak manjka, ne pozabite odjaviti malice do 7.30 za tekoči dan. To velja tudi v primeru, da je dijaku odrejena karantena.