Gimnazija Ledina spodbuja sodelovanje v novih in svežih projektih. Z njimi se dijaki povezujejo in vključujejo v širše družbeno okolje. Projekti prinašajo drugačen pogled, ideje in pristope.

Ekošola
Mednarodni program Ekošola spodbuja trajnostni način življenja in dijake vključuje v različne mednarodne ali lokalne projekte, ki ozaveščajo o podnebnih spremembah, trajnostni mobilnosti in drugih okoljevarstvenih ukrepih. Vsako leto na šoli organiziramo ekodan. Imamo pa tudi svojo, okolju prijazno spletno stran Ekoledina.

Zdrava šola
S šolskim leto 2019/20 je Gimnazija Ledina postala Zdrava šola in se vključila v slovensko mrežo zdravih šol.


Aktivnosti Zdrave šole vključujejo ozaveščanje o pomembnosti zdravega načina življenja in spodbujajo razvijanje zdravih navad pri dijakih in profesorjih.

Unesco

Gimnazija Ledina je že vrsto let del mednarodne mreže Unesco ASPnet, ki podpira sodelovanje na področjih izobraževanja, znanosti in kulture ter spodbujanja miru. Vsako leto sodelujemo v projektih, ki jih pripravljajo druge slovenske šole, društva in organizacije, sami pa organiziramo projekt »Menjaj branje in sanje«.

Dokumenti Unesco projekta Menjaj branje in sanje


VABILO 2020
PRIJAVNICA 2020
OBRAZEC ZA POROČILO 2020

SEZNAM UNESCO PROJEKTOV JE V PRIPRAVI.