Gimnazija Ledina spodbuja sodelovanje v novih in svežih projektih. Z njimi se dijaki povezujejo in vključujejo v širše družbeno okolje. Projekti prinašajo drugačen pogled, ideje in pristope.

Ekošola
Mednarodni program Ekošola spodbuja trajnostni način življenja in dijake vključuje v različne mednarodne ali lokalne projekte, ki ozaveščajo o podnebnih spremembah, trajnostni mobilnosti in drugih okoljevarstvenih ukrepih. Vsako leto na šoli organiziramo ekodan. Imamo pa tudi svojo, okolju prijazno spletno stran Ekoledina.

Zdrava šola
S šolskim leto 2019/20 je Gimnazija Ledina postala Zdrava šola in se vključila v slovensko mrežo zdravih šol. Aktivnosti Zdrave šole vključujejo ozaveščanje o pomembnosti zdravega načina življenja in spodbujajo razvijanje zdravih navad pri dijakih in profesorjih.

PODVIG
Eden izmed ledinskih podvigov je tudi razvijanje podjetnostnih kompetenc pri pouku in drugih dejavnostih na šoli. Smo razvojna šola v projektu Podjetnost v gimnaziji – PODVIG.

NA-MA POTI
Ne, ne sodelujemo s trgovskim podjetjem, ampak v projektu, katerega cilj je razvijanje in preizkušanje novih pedagoških pristopov in prožnih oblik učenja na različnih stopnjah šolanja: od vrtca do srednje šole.

Z vključevanjem novih tehnologij v pouk pri dijakih razvijamo naravoslovno, matematično, digitalno in finančno pismenost. Projekt NA-MA POTI sestavljajo naravoslovje, matematika, pismenost, opolnomočenje, tehnologija, interaktivnost.

UNESCO pridružene šole
Gimnazija Ledina je že vrsto let del mednarodne mreže UNESCO pridruženih šol, ki podpira sodelovanje na področjih izobraževanja, znanosti in kulture ter spodbujanja miru. Vsako leto sodelujemo v projektih,
ki jih pripravljajo druge slovenske šole, društva
in organizacije, sami pa organiziramo projekt
Menjaj branje in sanje.

Dokumenti Unesco projekta Menjaj branje in sanje


VABILO 2020
PRIJAVNICA 2020
OBRAZEC ZA POROČILO 2020

SEZNAM UNESCO PROJEKTOV JE V PRIPRAVI.