Gimnazija Ledina spodbuja sodelovanje v novih in svežih projektih. Z njimi se dijaki povezujejo in vključujejo v širše družbeno okolje. Projekti prinašajo drugačne poglede, ideje in pristope.

PRAZNO

ZDRAVA ŠOLA
S šolskim leto 2019/20 smo postali Zdrava šola in se vključili v slovensko mrežo zdravih šol. Aktivnosti Zdrave šole opominjajo na pomembnost zdravega načina življenja in spodbujajo razvijanje zdravih navad pri dijakih in profesorjih.

EKOŠOLA
Mednarodni program Ekošola spodbuja trajnostni način življenja in dijake vključuje v različne mednarodne in lokalne projekte, ki ozaveščajo o podnebnih spremembah, trajnostni mobilnosti in drugih okoljevarstvenih ukrepih. Vsako leto na šoli organiziramo ekodan.

KATARINA
Katarina Aleksandrijska, Katarina Sienska, Katarina Velika … Nekaj najbolj znanih Katarin v evropski zgodovini. Projekt Katarina, v katerem sodelujemo od šolskega leta 2023/24, z njimi na prvi pogled nima nič skupnega, a če pogledamo podrobneje, ugotovimo, da našo Katarino z njimi povezuje želja po širjenju znanja – v našem primeru znanja računalništva in informatike.

DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI

Digitalna kompetentnost? To je dandanes vprašanje?
V šolskem letu 2021/22 smo se vključili v projekt Dvig digitalne kompetentnosti dijakov in zaposlenih, saj se zavedamo njihove pomembnosti - predstavljajo namreč enega izmed temeljev današnjega življenja.

PODVIG
Eden izmed ledinskih podvigov je tudi razvijanje podjetnostnih kompetenc pro pouku in drugih dejabnostih v šoli. Smo razvojna šola v projektu Podjetnost v gimnaziji - PODVIG.

NA-MA POTI
Ne, ne sodelujemo s trgovskim podjetjem, ampak v projektu, katerega cilj je razvijanje naravoslovne, matematične, digitalne in finančne pismenosti. Projekt NA-MA POTI sestavljajo naravoslovje, matematika, pismenost, opolnomočenje, tehnologija, interaktivnost.

UNESCO pridružene šole
Že vrsto let smo članica mednarodne mreže UNESCO pridruženih šol, ki podpira sodelovanje na področjih izobraževanja, znanosti in kulture ter spodbujanja miru. Vsako leto sodelujemo v projektih, ki jih pripravljajo druge slovenske šole, društva in organizacije, sami pa organiziramo projekt Menjaj branje in sanje.

Dokumenti Unesco projekta Menjaj branje in sanje za šolsko leto 2023/24


VABILO
PRIJAVNICA
OBRAZEC ZA POROČILO
8. Unescov ASPnet tek mladih 8. 5. 2024 tek mladih

bojana.bizjan@ledina.si

Drevo = življenje šolsko leto

vzgajanje, ozaveščanje in usposabljanje za aktivno vlogo posameznika v globalni viziji sveta

erika.berlan@ledina.si
Jaz do mene, ti do tebe september–december 2023

kaligrami – seznanjanje s pesemsko obliko, ustvarjanje kaligramov v angleščini

ksenija.terglav@ledina.si
Jezero je, jezera ni 9. 5. 2024 sodelovanje v delavnicah marija.lotric@ledina.si
Jezik – kultura, tradicija 10. 11. 2023 tema tujejezičnega recitala na Gimnaziji Škofja Loka  "Zrno na zrno pogača" (pesmi v angleščini, nemščini in španščini)

alenka.vojsk@ledina.si
maja.lebar@ledina.si

Menjaj branje in sanje šolsko leto, zaključna prireditev 17. 4. 2024 literarne delavnice, srečanje s prevajalko Nežo Božič

marija.lotric@ledina.si
nina.levstik@ledina.si

Mladi in mladi po srcu v sožitju februar–maj 2024 medgeneracijsko sodelovanje anka.novak-cehajic@ledina.si
Otroštvo podaja roko modrosti februar–maj 2024 strpnost in medgeneracijsko sodelovanje anka.novak-cehajic@ledina.si
Umetnost v strpnosti šolsko leto krepitev oddelčne skupnosti nina.levstik@ledina.si
Veselje do znanosti 9. 11. 2023 predavanje na Gimnaziji Celje - Center, projekt Observatorij spela.trsek@ledina.si
Vzgajamo zelišča šolsko leto vzgoja zelišč iz semen natalija.zver@ledina.si
mednarodni dan starejših oktober 2023 študij primera, seznanjanje s populacijo, obisk "Festivala za tretje življenjsko obdobje" nina.levstik@ledina.si
svetovni dan hrane 16. 10. 2023 degustacija zelenjavnih jedi nina.levstik@ledina.si
nika.cebin@ledina.si
svetovni dan poezije 21. 3. 2024 recitacije ledinskih ustvarjalcev učiteljice slovenščine
mednarodni dan izobraževanja 24. 1. 2024 ozaveščanje o pomenu izobraževanja kot temeljne človekove pravice nina.levstik@ledina.si
teden otroka 3. 10. 2023 študij primera, seznanjanje s populacijo, obisk Otroškega bazarja nina.levstik@ledina.si
teden pisanja z roko 22. do 26. 1. 2024 ozaveščanje o poemnu pisanja učiteljice slovenščine