Gimnazija Ledina spodbuja sodelovanje v novih in svežih projektih. Z njimi se dijaki povezujejo in vključujejo v širše družbeno okolje. Projekti prinašajo drugačen pogled, ideje in pristope.

Ekošola
Mednarodni program Ekošola spodbuja trajnostni način življenja in dijake vključuje v različne mednarodne ali lokalne projekte, ki ozaveščajo o podnebnih spremembah, trajnostni mobilnosti in drugih okoljevarstvenih ukrepih. Vsako leto na šoli organiziramo ekodan. Imamo pa tudi svojo, okolju prijazno spletno stran Ekoledina.

Zdrava šola
S šolskim leto 2019/20 je Gimnazija Ledina postala Zdrava šola in se vključila v slovensko mrežo zdravih šol. Aktivnosti Zdrave šole vključujejo ozaveščanje o pomembnosti zdravega načina življenja in spodbujajo razvijanje zdravih navad pri dijakih in profesorjih.

PODVIG
Eden izmed ledinskih podvigov je tudi razvijanje podjetnostnih kompetenc pri pouku in drugih dejavnostih na šoli. Smo razvojna šola v projektu Podjetnost v gimnaziji – PODVIG.

NA-MA POTI
Ne, ne sodelujemo s trgovskim podjetjem, ampak v projektu, katerega cilj je razvijanje in preizkušanje novih pedagoških pristopov in prožnih oblik učenja na različnih stopnjah šolanja: od vrtca do srednje šole.

Z vključevanjem novih tehnologij v pouk pri dijakih razvijamo naravoslovno, matematično, digitalno in finančno pismenost. Projekt NA-MA POTI sestavljajo naravoslovje, matematika, pismenost, opolnomočenje, tehnologija, interaktivnost.

Unesco
Gimnazija Ledina je že vrsto let del mednarodne mreže Unesco ASPnet, ki podpira sodelovanje na področjih izobraževanja, znanosti in kulture ter spodbujanja miru. Vsako leto sodelujemo v projektih, ki jih pripravljajo druge slovenske šole, društva in organizacije, sami pa organiziramo projekt »Menjaj branje in sanje«.

Dokumenti Unesco projekta Menjaj branje in sanje


VABILO 2020
PRIJAVNICA 2020
OBRAZEC ZA POROČILO 2020
Učenec poučuje september–oktober 2019 medpredmetno povezovanje irena.skulj@ledina.si
Zlati rez, mirovniški festival 20. 9. 2019 delavnice, osrednji Unesco dogodek darko.kosic@ledina.si
Jezik – kultura, tradicija 18. 10. 2019 sodelovanje na medgeneracijskem recitalu “Zgodbe evropske dediščine” ana.likar@ledina.si
Moder stol – nekdo misli nate januar–april 2020 delavnica tatjana.cvetko@ledina.si
Identiteta februar–maj 2020 delavnica za 1. letnik, sodelovanje na fotografskem natečaju nina.levstik@ledina.si
Otroštvo podaja roko modrosti šolsko leto 2019/20 druženje s starostniki v Domu upokojencev Center – Tabor darko.kosic@ledina.si
Menjaj branje in sanje šolsko leto 2019/20,
zaključek 25. 4. 2019
pogovor s pisateljem Igorjem Karlovškom nina.presern@ledina.si
spela.trsek@ledina.si
marija.lotric@ledina.si
Dobre vesti september 2019–april 2020 literarno-novinarski natečaj “Plastika v umetnosti” marija.lotric@ledina.si
Vzgajamo zelišča šolsko leto 2019/20 delavnica na temo zelišča in prazniki

sonja.kacar@ledina.si

Vzgajamo zelišča šolsko leto 2019/20 delavnica “V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano”

sonja.kacar@ledina.si
jadranka.simic@ledina.si
ina.kretic@ledina.si

Jezero je, jezera ni 16. 4. 2020 delavnica “Analiza jezerske vode” sonja.kacar@ledina.si
svetovni dan hrane “Mislim, torej jem” 16. 10. 2019 priprava zelenjavnih napitkov in marmelad nina.levstik@ledina.si
sonja.kacar@ledina.si
veronika.babic@ledina.si
nika.cebin@ledina.si
Teden otroka 5. 10. 2019 obisk Otroškega bazarja, ogled filma Posledice nina.levstik@ledina.si
mednarodni dan starejših oktober 2019 obisk Festivala za tretje življenjsko obdobje nina.levstik@ledina.si
mednarodni dan maternega jezika 21. 2. 2020 delavnica nina.levstik@ledina.si
mednarodni dan gledališča 27. 3. 2020 kamišibaj nina.levstik@ledina.si