Gimnazija Ledina spodbuja sodelovanje v novih in svežih projektih. Z njimi se dijaki povezujejo in vključujejo v širše družbeno okolje. Projekti prinašajo drugačne poglede, ideje in pristope.

PRAZNO

Zdrava šola
S šolskim leto 2019/20 smo postali Zdrava šola in se vključili v slovensko mrežo zdravih šol. Aktivnosti Zdrave šole opominjajo na pomembnost zdravega načina življenja in spodbujajo razvijanje zdravih navad pri dijakih in profesorjih.

Ekošola
Mednarodni program Ekošola spodbuja trajnostni način življenja in dijake vključuje v različne mednarodne in lokalne projekte, ki ozaveščajo o podnebnih spremembah, trajnostni mobilnosti in drugih okoljevarstvenih ukrepih. Vsako leto na šoli organiziramo ekodan.

NA-MA POTI
Ne, ne sodelujemo s trgovskim podjetjem, ampak v projektu, katerega cilj je razvijanje naravoslovne, matematične, digitalne in finančne pismenosti. Projekt NA-MA POTI sestavljajo naravoslovje, matematika, pismenost, opolnomočenje, tehnologija, interaktivnost.

PODVIG
Eden izmed ledinskih podvigov je tudi razvijanje podjetnostnih kompetenc pro pouku in drugih dejabnostih v šoli. Smo razvojna šola v projektu Podjetnost v gimnaziji - PODVIG.

DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI

Digitalna kompetentnost? To je dandanes vprašanje?
V šolskem letu 2021/22 smo se vključili v projekt Dvig digitalne kompetentnosti dijakov in zaposlenih, saj se zavedamo njihove pomembnosti - predstavljajo namreč enega izmed temeljev današnjega življenja.

KAUČ
Že od leta 2017 sodelujemo v projektu KaUč (Za kakovost slovenskih učbenikov), ki med drugim raziskuje in analizira trg učbeniških gradiv, razvija in evalvira kazalnike kakovosti učbeniških gradiv ter strojna orodja za učinkovito analizo učbenikov.

UNESCO pridružene šole
Že vrsto let smo članica mednarodne mreže UNESCO pridruženih šol, ki podpira sodelovanje na področjih izobraževanja, znanosti in kulture ter spodbujanja miru. Vsako leto sodelujemo v projektih, ki jih pripravljajo druge slovenske šole, društva in organizacije, sami pa organiziramo projekt Menjaj branje in sanje.

Dokumenti Unesco projekta Menjaj branje in sanje za šolsko leto 2022/23


VABILO
PRIJAVNICA
OBRAZEC ZA POROČILO
Učenec poučuje september–oktober 2021
5. 10. 2021
učenci vodijo učni proces, tema: "Slovenija, moja dežela"

irena.skulj@ledina.si
nika.cebin@ledina.si
klara.antoni@ledina.si

Meja 24. 9. 2021 delavnice, pogovor z evropskimi poslanci, saditev drevesa tatjana.cvetko@ledina.si
Jezik – kultura, tradicija oktober–november 2021 videoposnetek recitacije, tema "Zatrkljalo jabolko, jabolko rudeče in prineslo meni je tri pehare sreče." alenka.vojsk@ledina.si
klara.antoni@ledina.si
Veselje do znanosti 1. 2. 2022 okrogla miza, predstava "Neustrašna raziskovalka – Marie Curie in radiokativnost", razstava spela.trsek@ledina.si
Moder stol - nekdo misli nate šolsko leto oblikovanje misli in zapis na moder stol tatjana.cvetko@ledina.si
Menjaj branje in sanje šolsko leto,
zaključek 14. 4. 2022
literarne delavnice, izmenjava knjig s posvetili, pogovor s pisateljico Natašo Konc Lorenzutti spela.trsek@ledina.si
nina.levstik@ledina.si
marija.lotric@ledina.si
karmen-brina.kodric@ledina.si
Dobre vesti iz naše šole in našega kraja/mesta šolsko leto novinarsko-literarno delo marija.lotric@ledina.si
Jezikajmo 22. 4. 2022 festival "Zbliževanje kultur"

klara.anotni@ledina.si

V šoli čebel šolsko leto ogled čebelje družine, pogovor, film, predstavitve

lara.vertacnik@ledina.si
nika.cebin@ledina.si

Odnos do hrane šolsko leto risbe, pesmi, zgodbe, intervjuji, ppt predstavitve, videoposnetki, intervjuji lara.vertacnik@ledina.si
Drevo = življenje šolsko leto delavnica o ekoloških izzivih "Kapljica vode" erika.berlan@ledina.si
Kralj Matjaž pod goro Peco februar–maj 2022 izdelava maket, razstava nina.levstik@ledina.si
Slovenski izgnanci od leta 1941 do leta 1945 april–maj 2022 pisni in likovni izdelki, predstavitve sara.abrahamsberg@ledina.si
Jezero je – jezera ni 10. 5. 2022 sodelovanje v delavnicah marija.lotric@ledina.si
teden otroka 5. 10. 2021 študij primera, seznanje s populacijo nina.levstik@ledina.si
mednarodni dan starejših oktober 2021 študij primera, seznanjanje s populacijo, obisk "Festivala za tretje življenjsko obdobje" nina.levstik@ledina.si
svetovni dan hrane 16. 10. 2021 degustacija jedi iz buč, razstava nina.levstik@ledina.si
nika.cebin@ledina.si
mednarodni dan strpnosti 16. 11. 2021 delavnica, razstava sara.abrahamsberg@ledina.si
natasa.trdan-zager@ledina.si
svetovni dan poezije 21. 3. 2022 pesnjenje, razstava nina.levstik@ledina.si
svetovni dan zdravja 7. 4. 2022 ustvarjanje literarnih prispevkov nina.levstik@ledina.si