Gimnazija Ledina spodbuja sodelovanje v novih in svežih projektih. Z njimi se dijaki povezujejo in vključujejo v širše družbeno okolje. Projekti prinašajo drugačen pogled, ideje in pristope.

Ekošola
Mednarodni program Ekošola spodbuja trajnostni način življenja in dijake vključuje v različne mednarodne ali lokalne projekte, ki ozaveščajo o podnebnih spremembah, trajnostni mobilnosti in drugih okoljevarstvenih ukrepih. Vsako leto na šoli organiziramo ekodan. Imamo pa tudi svojo, okolju prijazno spletno stran Ekoledina.

Zdrava šola
S šolskim leto 2019/20 je Gimnazija Ledina postala Zdrava šola in se vključila v slovensko mrežo zdravih šol. Aktivnosti Zdrave šole vključujejo ozaveščanje o pomembnosti zdravega načina življenja in spodbujajo razvijanje zdravih navad pri dijakih in profesorjih.

PODVIG
Eden izmed ledinskih podvigov je tudi razvijanje podjetnostnih kompetenc pri pouku in drugih dejavnostih na šoli. Smo razvojna šola v projektu Podjetnost v gimnaziji - PODVIG.

NA-MA POTI
Ne, ne sodelujemo s trgovskim podjetjem, ampak v projektu, katerega cilj je razvijanje naravoslovne, matematične, digitalne in finančne pismenosti. Projekt NA-MA POTI sestavljajo naravoslovje, matematika, pismenost, opolnomočenje, tehnologija, interaktivnost.

KAUČ
Gimnazija Ledina že od leta 2017 sodeluje v projektu KaUč (Za kakovost slovenskih učbenikov), ki med drugim raziskuje in analizira trg učbeniških gradiv, razvija in evalvira kazalnike kakovosti učbeniških gradiv ter strojna orodja za učinkovito analizo učbenikov.

UNESCO pridružene šole
Gimnazija Ledina je že vrsto let del mednarodne mreže UNESCO pridruženih šol, ki podpira sodelovanje na področjih izobraževanja, znanosti in kulture ter spodbujanja miru. Vsako leto sodelujemo v projektih,
ki jih pripravljajo druge slovenske šole, društva
in organizacije, sami pa organiziramo projekt
Menjaj branje in sanje.

Dokumenti Unesco projekta Menjaj branje in sanje


VABILO 2022
PRIJAVNICA 2022
OBRAZEC ZA POROČILO 2022
Učenec poučuje september–oktober 2020 učenci vodijo učni proces

irena.skulj@ledina.si
sandra.uranic@ledina.si

Ko bi  jaz vedela - Ljudska pesem nekoč in danes šolsko leto 2020/21 literarna delavnica karmen-brina.kodric@ledina.si
Kam letijo orli? šolsko leto 2020/21 ohranjanje naravne in kulturne dediščine klara.antoni@ledina.si
Jezik – kultura, tradicija oktober–november 2020 tema videorecitala "In vendar se vrti" alenka.vojsk@ledina.si
Veselje do znanosti oktober–november 2020 udeležba na srečanju oz. e-predavanju lara.vertacnik@ledina.si
Otroštvo podaja roko modrosti oktober–november 2020 delavnica Populacija starejših nina.levstik@ledina.si
Menjaj branje in sanje šolsko leto 2020/21,
zaključek 22. 4. 2021
izmenjava knjig s posvetili, pogovor o romanu Tanje Mastnak Alternativni ukrep nina.presern@ledina.si
spela.trsek@ledina.si
marija.lotric@ledina.si
Dobre vesti iz naše šole in našega kraja/mesta september 2020–april 2021 novinarski natečaj "Plastika v okolju in umetnosti" marija.lotric@ledina.si
Platforma raznolikosti – Vzgajamo zelišča šolsko leto 2020/21 delavnica uporaba zelišč v vsakdanjem življenju

lara.vertacnik@ledina.si

7. Unescov ASP tek mladih oktober 2020–april 2021 dejavnosti zdravega športnega življenja, udeležba na teku oz. virtualni tek

bojana.bizjan@ledina.si

Pletemo niti mreže z zdravjem po dolgem in počez november–december 2020 delavnica na temo trajnostnega razvoja, dan slovenske hrane erika.berlan@ledina.si
svetovni dan hrane "Ledinec, veš, kaj ješ?" 16. 10. 2020 delavnica na temo zdrav zajtrk nina.levstik@ledina.si
lara.vertacnik@ledina.si
nika.cebin@ledina.si
Mladi in mladi po srcu v sožitju šolsko leto projektno delo: Krepitev medgeneracijskih vezi nina.levstik@ledina.si
Voda, kaj mi pomeni marec 2021 razmišljanje o pomenu vode nina.levstik@ledina.si
Jezero je – jezera ni maj 2021 literarni in likovni prispevki nina.levstik@ledina.si
Živa knjižnica 16. 3. 2021 sodelovanje v pogovoru o predsodkih marija.lotric@ledina.si
teden otroka 5. 10. 2020 študij primera nina.levstik@ledina.si
mednarodni dan starejših oktober 2020 študij primera nina.levstik@ledina.si
svetovni dan duševnega zdravja 10. 10. 2020 delavnica "Zakaj nositi masko?" nina.presern@ledina.si
mednarodni dan izobraževanja 24. 1. 2021 sodelovanje v literarnem natečaju Društva za združene narode nina.levstik@ledina.si
dan žena 8. 3. 2021 razmišljanje 8. marec ni samo šopek rož nina.levstik@ledina.si
svetovni dan poezije 21. 3. 2021 pisanje sodobne ljubezenske pesmi karmen-brina.kodric@ledina.si
svetovni dan zdravja 7. 4. 2021 literarni prispevki nina.levstik@ledina.si
svetovni dan medijev 2. 5. 2021 priprava plakata nina.levstik@ledina.si
svetovni dan čebel 20. 5. 2021 projekt "Spoznaj in posadi medovito rastlino" nika.cebin@ledina.si
nina.levstik@ledina.si
betka.burger@ledina.si
svetovni dan oceanov 8. 6. 2021 sodelovanje na dnevu odprtih vrat Morske biološke postaje veronika.babic@ledina.si