Gimnazija Ledina spodbuja sodelovanje v novih in svežih projektih. Z njimi se dijaki povezujejo in vključujejo v širše družbeno okolje. Projekti prinašajo drugačen pogled, ideje in pristope.

Ekošola
Mednarodni program Ekošola spodbuja trajnostni način življenja in dijake vključuje v različne mednarodne ali lokalne projekte, ki ozaveščajo o podnebnih spremembah, trajnostni mobilnosti in drugih okoljevarstvenih ukrepih. Vsako leto na šoli organiziramo ekodan. Imamo pa tudi svojo, okolju prijazno spletno stran Ekoledina.

Zdrava šola
S šolskim leto 2019/20 je Gimnazija Ledina postala Zdrava šola in se vključila v slovensko mrežo zdravih šol. Aktivnosti Zdrave šole vključujejo ozaveščanje o pomembnosti zdravega načina življenja in spodbujajo razvijanje zdravih navad pri dijakih in profesorjih.

PODVIG
Eden izmed ledinskih podvigov je tudi razvijanje podjetnostnih kompetenc pri pouku in drugih dejavnostih na šoli. Smo razvojna šola v projektu Podjetnost v gimnaziji - PODVIG.

NA-MA POTI
Ne, ne sodelujemo s trgovskim podjetjem, ampak v projektu, katerega cilj je razvijanje in preizkušanje novih pedagoških pristopov in prožnih oblik učenja na različnih stopnjah šolanja: od vrtca do srednje šole.

Z vključevanjem novih tehnologij v pouk pri dijakih razvijamo naravoslovno, matematično, digitalno in finančno pismenost. Projekt NA-MA POTI sestavljajo naravoslovje, matematika, pismenost, opolnomočenje, tehnologija, interaktivnost.

UNESCO pridružene šole
Gimnazija Ledina je že vrsto let del mednarodne mreže UNESCO pridruženih šol, ki podpira sodelovanje na področjih izobraževanja, znanosti in kulture ter spodbujanja miru. Vsako leto sodelujemo v projektih,
ki jih pripravljajo druge slovenske šole, društva
in organizacije, sami pa organiziramo projekt
Menjaj branje in sanje.

Dokumenti Unesco projekta Menjaj branje in sanje


VABILO 2021
PRIJAVNICA 2021
OBRAZEC ZA POROČILO 2021
Učenec poučuje september–oktober 2020 medpredmetno povezovanje

irena.skulj@ledina.si
sandra.uranic@ledina.si

Ko bi  jaz vedela - Ljudska pesem nekoč in danes šolsko leto 2020/21 literarna delavnica karmen-brina.kodric@ledina.si
Kam letijo orli? šolsko leto 2020/21 muzej v šoli klara.antoni@ledina.si
Jezik – kultura, tradicija oktober–november 2020 tema videorecitala "In vendar se vrti" alenka.vojsk@ledina.si
Moder stol – nekdo misli nate šolsko leto 2020/21 delavnica tatjana.cvetko@ledina.si
Veselje do znanosti oktober–november 2020 udeležba na srečanju oz. e-predavanju lara.vertacnik@ledina.si
Otroštvo podaja roko modrosti oktober–november 2020 delavnica Populacija starejših nina.levstik@ledina.si
Menjaj branje in sanje šolsko leto 2020/21,
zaključek 22. 4. 2021
izmenjava knjig s posvetili, pogovor o romanu Tanje Mastnak Alternativni ukrep nina.presern@ledina.si
spela.trsek@ledina.si
marija.lotric@ledina.si
Dobre vesti september 2020–april 2021 novinarski natečaj "Plastika v okolju in umetnosti" marija.lotric@ledina.si
Platforma raznolikosti – Vzgajamo zelišča šolsko leto 2020/21 delavnica uporaba zelišč v vsakdanjem življenju

lara.vertacnik@ledina.si

7. Unescov ASP tek mladih oktober 2020–april 2021 dejavnosti zdravega športnega življenja, udeležba na teku oz. virtualni tek

bojana.bizjan@ledina.si

Kam z odpadnim materialom šolsko leto 2020/21 delavnica "uporabni predmeti" mihaela.gregorc@ledina.si
Kaj skrivajo miti in legende šolsko leto 2020/21 spoznavanje ljudskega izročila klara.antoni@ledina.si
Pletemo niti mreže z zdravjem po dolgem in počez november–december 2020 delavnica na temo trajnostnega razvoja, dan slovenske hrane erika.berlan@ledina.si
svetovni dan hrane "Ledinec, veš, kaj ješ?" 16. 10. 2020 delavnica na temo zdrav zajtrk nina.levstik@ledina.si
lara.vertacnik@ledina.si
nika.cebin@ledina.si
Voda, kaj mi pomeni marec 2021 razmišljanje o pomenu vode nina.levstik@ledina.si
teden otroka 5. 10. 2020 študij primera nina.levstik@ledina.si
mednarodni dan starejših oktober 2020 študij primera nina.levstik@ledina.si
svetovni dan duševnega zdravja 10. 10. 2020 delavnica "Zakaj nositi masko?" nina.presern@ledina.si
svetovni dan poezije 21. 3. 2021 pisanje sodobne ljubezenske pesmi karmen-brina.kodric@ledina.si
svetovni dan radia 13. 2. 2021 delavnica, priprava radijske oddaje karmen-brina.kodric@ledina.si