Ustanova in znanje v dobri kondiciji. Za to skrbijo zaposleni, ki so osredotočeni na to, da vsi učni, delovni in vzdrževalni procesi vedno nemoteno potekajo. Dostopni so po telefonu in elektronski pošti.

Uprava

RAVNATELJ
Roman Vogrinc

T 01 43 42 200
E tajnistvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

POMOČNICA RAVNATELJA
Helena Osterman

T 01 43 42 204
E helena.osterman@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

TAJNIŠTVO
Mateja Juvan

T 01 43 42 200
E tajnistvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

Šolske službe

RAČUNOVODSTVO
Sanja Novaković

T 01 43 42 211
E racunovodstvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

BLAGAJNA
Mirjam Mlakar

T 01 43 42 209
E blagajna@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

KNJIŽNICA
Marija Lotrič
Neža Umek Podgornik

T 01 43 42 220
E knjiznica@ledina.si

PON–PET 8.00–15.00

SVETOVALNA SLUŽBA
Anja Vidmar
Kabinet 19 (1. nadstropje)

T 01 43 42 206
E anja.vidmar@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoruZBORNICA
T 01 43 42 208

SVETOVALNA SLUŽBA
Lidija Srša
Kabinet 110 (3. nadstropje)

T 01 43 42 226
E lidija.srsa@ledina.si

A-urnik
TOR 8.00–12.00
SRE 10.00–14.00
ČET 9.00–13.00

B-urnik
TOR in ČET 8.00–12.00
SRE 10.00–14.00

C-urnik
TOR in PET 8.00–12.00
ČET 9.00–13.00

TAJNIŠTVO ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
Klara Antoni Jančič
Kabinet 62 (2. nadstropje)

T 01 43 42 213
E smk@ledina.si

A-urnik
TOR 9.20–10.20
PET 10.15–11.00

B-urnik
TOR 9.20–10.20
PET 11.20–12.05

C-urnik
TOR 9.20–10.20
PET 10.15–11.00

Učiteljski zbor

angleščina

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: TOR 8.20–9.05
C-urnik: PET 11.20–12.10

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Maja Lebar Bajec

T 01 43 42 212
E maja.lebar@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: ČET 12.10–12.55
C-urnik: TOR 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: PON 13.00–13.45

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: ČET 8.20–9.05
B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: TOR 14.05–14.50
B- in C-urnik: SRE 14.05–14.50

Govorilne ure za starše
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
TOR 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
SRE 7.30–8.15

Irena Škulj
razredničarka 4. c

T 01 43 42 212
E irena.skulj@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: PON 12.10–12.55
B-urnik: PET 8.20–9.05
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: TOR 13.00–13.45

 

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-, B- in C-urnik:
ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A- in C-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: SRE 13.00–13.45

Sandra Uranič
razredničarka 3. b

T 01 43 42 212
E sandra.uranic@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: PET 9.10–9.55
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PON 12.10–12.55
B-urnik: SRE 10.30–11.15

C-urnik: PET 10.30–11.15

BIOLOGIJA

Veronika Babič
razredničarka 4. g

T 01 43 42 216
E veronika.babic@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A-urnik: PET 11.20–12.05
B-urnik: PET 10.30–11.15

C-urnik: PET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A-urnik: TOR 8.20–9.05
B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: TOR 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: TOR 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A-urnik: PON 8.20–9.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: PET 10.30–11.15

FILOZOFIJA

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B- in C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B- in C-urnik: SRE 9.10–9.55

FIZIKA

Ruben Belina
razrednik 4. b

T 01 43 42 217
E ruben.belina@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-urnik: ČET 11.10–12.05
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: SRE 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: PET 10.30–11.15
B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: PET 9.10–9.55

Nataša Ranđelović
razredničarka 1 . d

T 01 43 42 217
E natasa.randelovic@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A- in B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: SRE 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: TOR 12.10–12.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-, B- in C-urnik:
PON 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-, B- in C-urnik:
SRE 10.30–11.15

 

FRANCOŠČINA

Neža Umek Podgornik
razredničarka 3. c

T 01 43 42 208
E neza.umek-podgornik@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-, B- in C-urnik:
ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-, B- in C-urnik:
TOR 12.10–12.55

GEOGRAFIJA

Tatjana Ferder Brunšek

T 01 43 42 223
E tatjana.ferder-brunsek@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: PET 12.10–12.55
C-urnik: PET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: TOR 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: ČET 9.10–9.55
B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: PON 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: TOR 11.20–12.05
C-urnik: SRE 10.30–11.15

GLASBA

Govorilne ure za starše
Kabinet 114

A-urnik: PET 12.10–12.55
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 114

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: TOR 12.10–12.55

INFORMATIKA

Betka Burger
razredničarka 1. f

T 01 43 42 225
E betka.burger@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 8

A-urnik: SRE 9.10–9.55
B- in C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 8

A-urnik: PET 7.30–8.15
B- in C-urnik: PET 8.20–9.05

Žan Ternik
razrednik 2. g

T 01 43 42 225
E zan.ternik@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 8

A-urnik: TOR 8.20–9.05
B- in C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 8

A-, B- in C-urnik:
SRE 9.10–9.55

ITALIJANŠČINA

Klara Antoni Jančič

T
01 43 42 213
E klara.antoni@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 62

A- in C-urnik: PET 10.3011.15
B-urnik: PET 11.2012.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 62

A- in B-urnik: TOR 13.0013.45
C-urnik: PET 12.1012.55

KEMIJA

Nika Cebin
razredničarka 1. e

T
01 43 42 218
E nika.cebin@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A-urnik: PON 10.30–11.15
B- in C-urnik: SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A-urnik: TOR 10.30–11–15
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A- in C-urnik: ČET 9.10–9.55
B-urnik: ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A-urnik: SRE 10.30–11.15
B-urnik: SRE 8.20–9.05
C-urnik: SRE 9.10–9.55

Špela Tršek
razredničarka 1. b

T 01 43 42 218
E spela.trsek@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A- in C-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: PON 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A-urnik: PET 10.30–11.15
B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: PET 9.10–9.55

Lara Vertačnik
razredničarka 1. c

T 01 43 42 218
E lara.vertacnik@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A-urnik: TOR 8.20–9.05
B-urnik: PON 8.20–9.05
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A-urnik: TOR 11.2012.05
B-urnik: PET 8.209.05
C-urnik: PET 9.109.55

LABORATORIJ

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

Po dogovoru

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

Po dogovoru

LIKOVNA UMETNOST

Govorilne ure za starše
Kabinet 112

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 112

A-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: ČET 10.30–11.15
C-urnik: ČET 8.20–9.05

MATEMATIKA

Uroš Cotman
razrednik 4. a

T 01 43 42 215
E uros.cotman@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: TOR 12.10–12.55
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: PON 11.20–12.05

Maruša Dobljekar
razredničarka 3. g

T 01 43 42 215
E marusa.dobljekar@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-, B- in C-urnik:
ČET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B- in C-urnik: SRE 10.30–11.15

Tatjana Levstek
razredničarka 2. f

T 01 43 42 215
E tatjana.levstek@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-, B- in C-urnik:
PET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: ČET 9.10–9.55
B- in C-urnik: TOR 11.20–12.05

Tamara Možina Artač
razredničarka 2. e

T 01 43 42 217
E tamara.mozina-artac@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A- in C-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: PET 9.10–9.55
B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: PET 9.10–9.55
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: ČET 10.30–11.15
C-urnik: ČET 9.10–9.55

Mateja Vengar
razredničarka 2. d

T 01 43 42 215
E mateja.vengar@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: PON 8.20–9.05
B-urnik: TOR 8.20–9.05
C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: TOR 12.10–12.55
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: PON 12.10–12.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-, B- in C-urnik:
TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: SRE 8.20–9.05
C-urnik: TOR 9.10–9.55

NEMŠČINA

Govorilne ure za starše
Zbornica

A- in B-urnik: SRE 10.3011.15
C-urnik: SRE 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A- in B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: PET 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: TOR 8.20–9.05
C-urnik: PET 11.20–12.10

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
TOR 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
SRE 7.30–8.15

Alenka Vojsk
razredničarka 4. e

T 01 43 42 212
E alenka.vojsk@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-, B- in C-urnik:
TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A- in B-urnik: PON 9.10–9.55
C-urnik: ČET 10.30–11.15

PEDAGOGIKA

Nina Levstik
razredničarka 3. a

T 01 43 42 208
E
nina.levstik@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: ČET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: PON 12.10–12.55
B-urnik: PON 14.05–14.50
C-urnik: ČET 12.10–12.55

PSIHOLOGIJA

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: PET 11.20–12.05
B- in C-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 117

A-urnik: TOR 12.10–12.55
B- in C-urnik: PON 8.20–9.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 110 ali zbornica

A- in B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 110 ali zbornica

A-urnik: ČET 7.30–8.15
B-urnik: PET 9.10–9.55
C-urnik: SRE 11.20–12.05

RUŠČINA

Bojana Petrin
razredničarka 4. d

T 01 43 42 214
E
nina.levstik@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A- in B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: PET 10.30–11.15

SLOVENŠČINA

Tatjana Cvetko
razredničarka 3. f

T 01 43 42 208
E tatjana.cvetko@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: PON 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: PET 8.20–9.05
B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Karmen Brina Kodrič
razredničarka 2. c

T 01 43 42 208
T 01 43 42 214
E karmen-brina.kodric@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica ali kabinet 63

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: TOR 11.20–12.05
C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: ČET 8.20–9.05
B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: ČET 13.00–13.45

Nina Levstik
razredničarka 3. a

T 01 43 42 208
E nina.levstik@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: ČET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: PON 12.10–12.55
B-urnik: PON 14.05–14.50
C-urnik: ČET 12.10–12.55

Andreja Pavle Jurman
razredničarka 4. f

T 01 43 42 208
T
01 43 42 214
E andreja.pavle-jurman@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica ali kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A-urnik: PON 9.10–9.55
B- in C-urnik: PON 10.30–11.15

Bojana Petrin
razredničarka 4. d

T 01 43 42 214
E bojana.petrin@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: SRE 9.10-9.55
C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A- in B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: PET 10.30–11.15

Katja Pahler Šteharnik

T 01 43 42 208
E katja.pahler-steharnik@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: ČET 13.00–13.45
B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B- in C-urnik: PON 14.05–14.50

Alja Sabadžija
razredničarka 1. a

T 01 43 42 214
E alja.sabadzija@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
PON 9.10–9.55

SOCIOLOGIJA

Govorilne ure za starše
Kabinet 117

A-urnik: PET 11.20–12.05
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 117

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: PON 12.10–12.55
C-urnik: TOR 11.20–12.05

ŠPANŠČINA

Tomaž Šmid
razrednik 2. b

T 01 43 42 221
E tomaz.smid@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 114

A- in B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: ČET 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 114

A- in B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: ČET 10.30–11.15

ŠPORTNA VZGOJA

Govorilne ure za starše

A-, B- in C-urnik:
ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake

A-, B- in C-urnik:
PON 12.10–12.55

Tomaž Karče
razrednik 1. g

T 01 43 42 224
E tomaz.karce@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
ČET 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
TOR 10.30–11.15

Miha Kobe
razrednik 3. d

T 01 43 42 224
E miha.kobe@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PON 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
SRE 12.10–12.55

Nataša Korošec
razredničarka 3. e

T 01 43 42 224
E natasa.korosec@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
ČET 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PON 10.30–11.15

Urša Šilc Trček
razredničarka 2. a

T 01 43 42 224
E ursa.silc-trcek@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PON 11.20–12.05

UMETNOSTNA ZGODOVINA

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A- in B-urnik: ČET 10.30–11.15
C-urnik: PON 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: PET 11.20–12.05
B-urnik: SRE 11.20–12.05

C-urnik: ČET 9.10–9.55

ZGODOVINA

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: SRE 10.30–11.15

C-urnik: ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B-urnik: PET 9.10–9.55

C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A- in B-urnik: ČET 10.30–11.15
C-urnik: PON 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: PET 11.20–12.05
B-urnik: SRE 11.20–12.05

C-urnik: ČET 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: SRE 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: ČET 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: ČET 10.30–11.15
C-urnik: PET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B- in C-urnik: PET 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Tajništvo

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Tajništvo

Po dogovoru