Ustanova in znanje v dobri kondiciji. Za to skrbijo zaposleni, ki so osredotočeni na to, da vsi učni, delovni in vzdrževalni procesi vedno nemoteno potekajo. Dostopni so po telefonu in elektronski pošti.

Uprava

RAVNATELJ
Roman Vogrinc

T 01 43 42 200
E tajnistvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

POMOČNICA RAVNATELJA
Helena Osterman

T 01 43 42 204
E helena.osterman@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

TAJNIŠTVO
Mateja Juvan

T 01 43 42 200
E tajnistvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

Šolske službe

RAČUNOVODSTVO
Sanja Novaković

T 01 43 42 211
E racunovodstvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

BLAGAJNA
Mirjam Mlakar

T 01 43 42 209
E blagajna@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

KNJIŽNICA
Marija Lotrič
Neža Umek Podgornik

T 01 43 42 220
E knjiznica@ledina.si

PON–PET 8.00–15.00

SVETOVALNA SLUŽBA
Anja Vidmar

T 01 43 42 206, 068 641 991
E anja.vidmar@ledina.si

Kabinet 19 (1. nadstropje)
PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoruZBORNICA
T 01 43 42 208

SVETOVALNA SLUŽBA
Lidija Srša

T 01 43 42 226
E lidija.srsa@ledina.si

Kabinet 110 (3. nadstropje)
A-urnik
TOR in ČET 8.00–12.00
SRE 9.30–13.30

B-urnik
TOR in ČET 8.15–12.15
SRE 9.30–13.30

C-urnik
TOR in ČET 8.00–12.00
SRE 11.30–14.30

TAJNIŠTVO ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
Klara Antoni Jančič

T 01 43 42 213
E smk@ledina.si

Kabinet 62 (2. nadstropje)
PON
10.30–11.15
TOR 11.20–12.05

Učiteljski zbor

angleščina

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: PET 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: PON 9.10–9.55
C-urnik: TOR 10.30–11.15

Maja Lebar Bajec

T 01 43 42 212
E maja.lebar@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: TOR 13.00–13.45
B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: TOR 12.10–12.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: PON 9.10–9.55
B- in C-urnik: TOR 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: PON 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
TOR 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
PON 11.20–12.05

Irena Škulj
razredničarka 3. c

T 01 43 42 212
E irena.skulj@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-, B- in C-urnik:
SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PON 8.20–9.05
B- in C-urnik: PET 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: TOR 12.10–12.55
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: SRE 10.30–11.15
B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: ČET 11.20–12.05

Sandra Uranič
razredničarka 2. b

T 01 43 42 212
E sandra.uranic@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: TOR 13.00–13.45
C-urnik: SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A- in B-urnik: PET 9.10–9.55
C-urnik: PET 10.30–11.15

BIOLOGIJA

Veronika Babič
razredničarka 3. g

T 01 43 42 216
E veronika.babic@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A- in C-urnik: PET 9.10–9.55
B-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A- in B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: ČET 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: TOR 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A-urnik: SRE 10.30–11.15
B-urnik: ČET 10.30–11.15
C-urnik: PON 10.30–11.15

FILOZOFIJA

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-, B- in C-urnik:
ČET 14.00–14.50

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A- in B-urnik: TOR 11.20–12.05
C-urnik: PON 9.10–9.55

FIZIKA

Ruben Belina
razrednik 3. b

T 01 43 42 217
E ruben.belina@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: ČET 12.10–12.55
C-urnik: SRE 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: PON 12.10–12.55
B-urnik: PET 12.10–12.55
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-, B- in C-urnik:
PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: PET 12.10–12.55
B-urnik: TOR 11.20–12.05
C-urnik: PON 12.10–12.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-, B- in C-urnik:
PET 11.2012.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-, B- in C-urnik:
TOR 10.3011.15

 

FRANCOŠČINA

Neža Umek Podgornik
razredničarka 2. c

T 01 43 42 208
E neza.umek-podgornik@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: ČET 12.10–12.55
B- in C-urnik: PON 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A- in C-urnik: ČET 13.00–13.45
B-urnik: TOR 11.20–12.05

GEOGRAFIJA

Tatjana Ferder Brunšek
razredničarka 4. d

T 01 43 42 223
E tatjana.ferder-brunsek@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-, B- in C-urnik:
PET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: TOR 11.20–12.05
C-urnik: TOR 7.30–8.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: PET 10.30–11.15
B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: PON 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: PET 9.10–9.55
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A- in C-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: PON 8.20–9.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: SRE 8.20–9.05

GLASBA

Govorilne ure za starše
Kabinet 114

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: ČET 12.10–12.55
C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 114

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: TOR 12.10–12.55

INFORMATIKA

Betka Burger
razredničarka 2. f

T 01 43 42 200
E betka.burger@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 8

A-, B- in C-urnik:
SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 8

A- in C-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: PON 11.20–12.05

Žan Ternik
razrednik 1. g

T 01 43 42 200
E zan.ternik@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 8

A- in B-urnik: TOR 8.20–9.05
C-urnik: TOR 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 8

A- in B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: ČET 8.20–9.05

ITALIJANŠČINA

Klara Antoni Jančič

T
01 43 42 213
E klara.antoni@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 62

A- in B-urnik: PET 12.10–12.55
C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 62

A- in C-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: TOR 10.30–11.15

KEMIJA

Nika Cebin
razredničarka 4. g

T
01 43 42 218
E nika.cebin@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B- in C-urnik: ČET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A-urnik: PON 8.20–9.05
B-urnik: TOR 11.20–12.05
C-urnik: PON 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A- in B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A-urnik: ČET 9.10–9.55
B-urnik: ČET 8.20–9.05
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A- in B-urnik: PET 9.10–9.55
C-urnik: ČET 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B- in C-urnik: PON 8.20–9.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A- in C-urnik: PET 12.10–12.55
B-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A- in B-urnik: PON 9.10–9.55
C-urnik: TOR 12.10–12.55

LABORATORIJ

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

Po dogovoru

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

Po dogovoru

LIKOVNA UMETNOST

Govorilne ure za starše
Kabinet 112

A- in B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: TOR 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 112

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: ČET 9.10–9.55

MATEMATIKA

Uroš Cotman
razrednik 3. a

T 01 43 42 215
E uros.cotman@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: PON 10.30–11.15
B- in C-urnik: PON 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Maruša Dobljekar
razredničarka 4. f

T 01 43 42 215
E marusa.dobljekar@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A- in B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: PET 11.20–12.05
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: ČET 9.10–9.55

Tatjana Levstek
razredničarka 1. f

T 01 43 42 215
E tatjana.levstek@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: PON 8.20–9.05
C-urnik: PON 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B- in C-urnik: TOR 10.30–11.15

Tamara Možina Artač
razredničarka 1. e

T 01 43 42 217
E tamara.mozina-artac@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: TOR 11.20–12.05
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: PON 10.30–11.15

Rok Škufca
razrednik 2. g

T 01 43 42 215
E rok.skufca@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: ČET 10.30–11.15
C-urnik: TOR 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: PON 9.10–9.55
C-urnik: ČET 9.10–9.55

Mateja Vengar
razredničarka 1. d

T 01 43 42 215
E mateja.vengar@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: PON 11.20–12.05
B- in C-urnik: TOR 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A- in B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: TOR 11.20–12.05

NEMŠČINA

Nadja Gliha Olenik
razredničarka 3. f

T 01 43 42 208
E nadja.gliha-olenik@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B- in C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: PET 11.20–12.05
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: PET 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: PET 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: PON 9.10–9.55
C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
TOR 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
PON 11.20–12.05

Alenka Vojsk
razredničarka 3. e

T 01 43 42 212
E alenka.vojsk@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-, B- in C-urnik:
ČET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A- in C-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: PON 8.20–9.05

PEDAGOGIKA

Nina Levstik
razredničarka 2. a

T 01 43 42 208
E
nina.levstik@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: PON 14.05–14.50
B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: SRE 10.30–11.15

PSIHOLOGIJA

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: PET 9.10–9.55
C-urnik: TOR 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 117

A-urnik: ČET 12.10–12.55
B- in C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 110 ali zbornica

A- in B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 110 ali zbornica

A-urnik: PET 9.10–9.55
B- in C-urnik: PET 8.20–9.05

RUŠČINA

Bojana Petrin
razredničarka 3. d

T 01 43 42 214
E bojana.petrin@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
SRE 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A-urnik: ČET 9.10–9.55
B- in C-urnik: PON 10.30–11.15

SLOVENŠČINA

Tatjana Cvetko
razredničarka 4. e

T 01 43 42 208
E tatjana.cvetko@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: TOR 8.20–9.05
B-urnik: PET 9.10–9.55
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: PET 12.10–12.55
C-urnik: ČET 8.20–9.05

Karmen Brina Kodrič
razredničarka 1. c

T 01 43 42 208
T 01 43 42 214
E karmen-brina.kodric@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica ali kabinet 63

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: TOR 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: ČET 8.20–9.05
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Nina Levstik
razredničarka 2. a

T 01 43 42 208
E nina.levstik@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: PON 14.05–14.50
B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Andreja Pavle Jurman
razredničarka 4. a

T 01 43 42 208
T
01 43 42 214
E andreja.pavle-jurman@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica ali kabinet 63

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B- in C-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A-urnik: PET 12.10–12.55
B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: PET 8.20–9.05

Bojana Petrin
razredničarka 3. d

T 01 43 42 214
E bojana.petrin@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
SRE 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A-urnik: ČET 9.10–9.55
B- in C-urnik: PON 10.30–11.15

Nina Prešern
razredničarka 4. c

T 01 43 42 208
E nina.presern@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: TOR 10.30-11.15
B-urnik: PON 10.30-11.15
C-urnik: PET 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: PET 8.20–9.05
C-urnik: PET 11.20–12.05

Alja Sabadžija
razredničarka 4. b

T 01 43 42 214
E alja.sabadzija@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
PET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: ČET 10.30–11.15
C-urnik: PON 11.20–12.05

SOCIOLOGIJA

Govorilne ure za starše
Kabinet 117

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 117

A-urnik: SRE 9.10–9.55
B- in C-urnik: ČET 9.10–9.55

ŠPANŠČINA

Tomaž Šmid
razrednik 1. b

T 01 43 42 221
E tomaz.smid@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 114

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: TOR 11.20–12.05
C-urnik: SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 114

A-, B- in C-urnik:
PON 11.20–12.05

ŠPORTNA VZGOJA

Govorilne ure za starše

A-, B- in C-urnik:
ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake

A-, B- in C-urnik:
TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
TOR 10.30–11.15

Miha Kobe
razrednik 2. d

T 01 43 42 224
E miha.kobe@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
ČET 11.20–12.10

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
TOR 11.20–12.10

Nataša Korošec
razredničarka 2. e

T 01 43 42 224
E natasa.korosec@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
TOR 10.30–11.15

Urša Šilc Trček
razredničarka 1. a

T 01 43 42 224
E ursa.silc-trcek@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
TOR 10.30–11.15

UMETNOSTNA ZGODOVINA

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A- in B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: PET 9.10–9.55

ZGODOVINA

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A- in B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: PET 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: PET 10.30–11.15
B-urnik: PET 9.10–9.55
C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A- in B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: PON 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A- in C-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: PON 8.20–9.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: SRE 8.20–9.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: PET 10.30–11.15
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: PON 9.10–9.55
C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Tajništvo

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Tajništvo

Po dogovoru