Ustanova in znanje v dobri kondiciji. Za to skrbijo zaposleni, ki so osredotočeni na to, da vsi učni, delovni in vzdrževalni procesi vedno nemoteno potekajo. Dostopni so po telefonu in elektronski pošti.

Uprava

RAVNATELJ
Roman Vogrinc

T 01 43 42 200
E tajnistvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

POMOČNICA RAVNATELJA
Helena Osterman

T 01 43 42 204
E helena.osterman@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

TAJNIŠTVO
Mateja Juvan

T 01 43 42 200
E tajnistvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

Šolske službe

RAČUNOVODSTVO
Predrag Vukadinović

T 01 43 42 211
E racunovodstvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

BLAGAJNA
Mirjam Mlakar

T 01 43 42 209
E blagajna@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

KNJIŽNICA
Marija Lotrič
Neža Umek Podgornik

T 01 43 42 220
E knjiznica@ledina.si

PON–PET 8.00–15.00

SVETOVALNA SLUŽBA
(Psihološko svetovanje za dijake 1. in 2. letnika)

Anja Vidmar, psihologinja
Kabinet 19 (1. nadstropje)

T 01 43 42 206
E anja.vidmar@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

SVETOVALNA SLUŽBA
(Vpis, dijaki s posebnimi potrebami, svetovanje za dijake 3. letnika)

Tjaša Zver, inkluzivna pedagoginja
Kabinet 112 (3. nadstropje)

T 01 43 42 222
E tjasa.zver@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

SVETOVALNA SLUŽBA
(Karierno svetovanje,
psihološko svetovanje za dijake 4. letnika)

Nika Mori, psihologinja
Kabinet 110 (3. nadstropje)

T 01 43 42 226
E nika.mori@ledina.si

A-urnik
TOR in ČET 9.00–12.00
SRE 11.0013.00

B-urnik
TOR in ČET 9.00–12.00
SRE 10.30–13.00

C-urnik
TOR in ČET 9.00–12.00
PON 8.00–10.00

TAJNIŠTVO ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
Klara Antoni Jančič
Kabinet 62 (2. nadstropje)

T 01 43 42 213
E smk@ledina.si

ČET, 11. 7. 2024
9.00–9.30 in 12.30–13.30

PET, 12. 7. 2024
9.30–11.00

ter po dogovoru


ZBORNICA
T 01 43 42 208

LABORATORIJI
Katja Malus
Kabinet 41
T
01 43 42 218
E
katja.malus@ledina.si

Jadranka Simič
Kabinet 52
T 01 43 42 217

E jadranka.simic@ledina.si

A-urnik
TOR 8.00–12.00
SRE 10.00–14.00
ČET 9.00–13.00

B-urnik
TOR in ČET 8.00–12.00
SRE 10.00–14.00

C-urnik
TOR in PET 8.00–12.00
ČET 9.00–13.00

POOBLAŠČENA OSEBA ZA
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Tatjana Novak
E tatjana.novak@sclj.si

ZAUPNIK ZA SPREJEM
PRIJAV IN ZAŠČITO PRIJAVITELJEV

Peter Prhavc
E zaupnik@ledina.si
SRE 10.00–10.30

A-urnik
TOR 8.00–12.00
SRE 10.00–14.00
ČET 9.00–13.00

B-urnik
TOR in ČET 8.00–12.00
SRE 10.00–14.00

C-urnik
TOR in PET 8.00–12.00
ČET 9.00–13.00

Učiteljski zbor

Učitelji so dosegljivi po predhodni najavi.

angleščina

Maja Lebar Bajec
Razredničarka 1. b

T 01 43 42 212
E maja.lebar@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-in B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: PET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A- in B-urnik: TOR 13.00–13.45
C-urnik: ČET 12.10–12.55

Anka Novak Ćehajić

T 01 43 42 212
E anka.novak-cehajic@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: PET 9.10–9.55
B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PET 10.30–11.15
B-urnik: TOR 11.20–12.05
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
SRE 7.30–8.15

Govorilne ure za dijake
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
PON 7.30–8.15

Ivan Pavelšek
Razrednik 1. e

T 01 43 42 212
E ivan.pavelsek@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: SRE 8.20–9.05
C-urnik:
ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: PON 8.20–9.05
C-urnik: ČET 9.10–9.55

Irena Škulj
Razredničarka 3. c

T 01 43 42 212
E irena.skulj@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: PET 11.20–12.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik:
TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: SRE 8.20–9.05
C-urnik: ČET 10.30–11.15

 

BIOLOGIJA

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A- in B-urnik: PON 12.10–12.55
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A- in C-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: SRE 12.10–12.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A- in B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: ČET 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B-urnik: PET 9.10–9.55
C-urnik: TOR 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A- in B-urnik: PON 9.10–9.55
C-urnik: PET 9.10–9.55

FILOZOFIJA

Govorilne ure za starše
Kabinet 119

A- in B-urnik: ČET 13.45–14.30
C-urnik: SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 119

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B- in C-urnik: TOR 10.30–11.15

FIZIKA

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-, B- in C-urnik:
PET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: PON 12.10–12.55

Nataša Ranđelović
Razredničarka 3. d

T 01 43 42 217
E natasa.randelovic@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-urnik: PET 11.20–12–05
B-urnik: PET 12.10-12.55
C-urnik: PET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: SRE 9.10–9.55
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: ČET 12.10–12.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-urnik: PON 8.20–9.05
B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: TOR 12.10–12.55

 

FRANCOŠČINA

Govorilne ure za starše
Kabinet 114

A-, B- in C-urnik:
PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 114

A-urnik: ČET 12.10–12.55
B-urnik: PON 13.00–13.45
C-urnik: ČET 13.00–13.45

GEOGRAFIJA

Tatjana Ferder Brunšek
Razredničarka 2. g

T 01 43 42 223
E tatjana.ferder-brunsek@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A- in B-urnik:PET 10.30–11.15
C-urnik: ČET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: PET 11.20–12.05
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: 
TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: SRE 9.10–9.55
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

Po dogovoru

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: SRE 13.00–13.45

GLASBA

Govorilne ure za starše
Kabinet 114

A-urnik: PET 10.30–11.15
B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: PON 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 114

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B- in C-urnik: SRE 11.20–12.05

INFORMATIKA

Betka Burger
Razredničarka 1. f

T 01 43 42 225
E betka.burger@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 8

A- in B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 8

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: SRE 12.10–12.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 8

A- in B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 8

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: PON 10.30–11.15

ITALIJANŠČINA

Klara Antoni Jančič
Razredničarka 1. c

T
01 43 42 213
E klara.antoni@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 62

A- in C-urnik: PET 12.10–12.55
B-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 62

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: PET 12.10–12.55

KEMIJA

Nika Cebin
Razredničarka 3. e

T
01 43 42 218
E nika.cebin@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A-urnik: SRE 9.10–9.55
B-urnik: PET 7.30–8.15
C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A- in B-urnik: TOR 12.10–12.55
C-urnik:
TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: SRE 10.30–11.15

LIKOVNA UMETNOST

Govorilne ure za starše
Kabinet 114 ali zbornica

A-, B- in C-urnik:
TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 114 ali zbornica

A- in B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: TOR 11.20–12.05

MATEMATIKA

Uroš Cotman
Razrednik 4. g

T 01 43 42 215
E uros.cotman@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A- in B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: PET 12.10–12.55
B-urnik: ČET 8.20–9.05
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A- in B-urnik: PET 9.10–9.55
C-urnik: SRE 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A- in C-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: PON 10.30–11.15

Tatjana Levstek
Razredničarka 4. f

T 01 43 42 215
E tatjana.levstek@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: PON 8.20–9.05
B-urnik: ČET 12.10–12.55
C-urnik: SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: ČET 12.10–12.05

Tamara Možina Artač
Razredničarka 4. e

T 01 43 42 217
E tamara.mozina-artac@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-urnik: ČET 14.05–14.50
B-urnik: TOR 11.20–12.05
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: PET 10.30–11.15
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: TOR 9.10–9.55

Tilen Šetina
Razrednik 1. g

T 01 43 42 215
E tilen.setina@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A- in B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: PON 9.10–9.55
C-urnik: PET 8.20–9.05

Mateja Vengar
Razredničarka 4. d

T 01 43 42 215
E mateja.vengar@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: PON 9.10–9.55
B- in C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: ČET 9.10–9.55
B-urnik: ČET 8.20–9.05
C-urnik: PET 8.20–9.05

Natalija Zver
Razredničarka 3. b

T 01 43 42 215
E natalija.zver@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A- in B-urnik: ČET 7.30–8.15
C-urnik:
TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: TOR 8.20–9.05

NEMŠČINA

Govorilne ure za starše
Zbornica

A- in B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: PON 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: PET 8.20–9.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: ČET 12.10–12.55
B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
SRE 7.30–8.15

Govorilne ure za dijake
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
PON 7.30–8.15

Alenka Vojsk
Razredničarka 2. f

T 01 43 42 212
E alenka.vojsk@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: PON 9.10–9.55
B- in C-urnik: PON 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: TOR 12.10–12.55
C-urnik: ČET 11.20–12.05

PEDAGOGIKA

Nina Levstik
Razredničarka 1. a

T 01 43 42 208
E
nina.levstik@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: PON 12.10–12.55
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: PON 9.10–9.55

PSIHOLOGIJA

Govorilne ure za starše
Kabinet 117

A- in C-urnik: PON 12.10–12.55
B-urnik: TOR 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 117

A- in B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 110

A- in B-urnik: PON 12.10–12.55
C-urnik: SRE 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 110

A-urnik: PET 9.10–9.55
B-urnik: PET 8.20–9.05
C-urnik: SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 19

Govorilne ure za dijake
Kabinet 19

RUŠČINA

Bojana Petrin
Razredničarka 2. e

T 01 43 42 214
E
bojana.petrin@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A-urnik: SRE 10.30–11.15
B- in C-urnik: PON 9.10–9.55

SLOVENŠČINA

Tatjana Cvetko
Razredničarka 1. d

T 01 43 42 208
E tatjana.cvetko@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: SRE 10.30–11.15
B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: SRE 12.10–12.55

Nina Levstik
Razredničarka 1. a

T 01 43 42 208
E nina.levstik@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: PON12.10–12.55
B-urnik: ČET 9.10–9.55

C-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: PON 9.10–9.55

Andreja Pavle Jurman
Razredničarka 2. b

T 01 43 42 214
E andreja.pavle-jurman@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A- in B-urnik: PET 9.10–9.55
C-urnik: PET 11.20–12.05

Bojana Petrin
Razredničarka 2. e

T 01 43 42 214
E bojana.petrin@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A-urnik: SRE 10.30–11.15
B- in C-urnik: PON 9.10–9.55

Katja Pahler Šteharnik
Razredničarka 3. f

T 01 43 42 214
T 01 43 42 208
E katja.pahler-steharnik@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 63 ali zbornica

A-, B- in C-urnik:
ČET 14.05–14.50

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63 ali zbornica

A- in B--urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: PON 13.00–13.45

Govorilne ure za starše
Kabinet 63 ali zbornica

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B- in C-urnik: SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63 ali zbornica

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: ČET 11.20–12.05

Alja Sabadžija
Razredničarka 3. a

T 01 43 42 214
E alja.sabadzija@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A- in C-urnik: SRE 9.10–9.55
B-urnik: ČET 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B- in C-urnik: ČET 10.30–11.15

SOCIOLOGIJA

Govorilne ure za starše
Kabinet 117 ali zbornica

A-urnik: TOR 12.10–12.55
B-urnik: TOR 8.20–9.05
C-urnik: PON 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 117 ali zbornica

A-urnik: ČET 8.20–9.05
B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: TOR 11.20–12.05

ŠPANŠČINA

Tomaž Šmid
Razrednik 4. b

T 01 43 42 221
E tomaz.smid@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 114

A- in B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 114

A-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: TOR 9.10–9.55

ŠPORTNA VZGOJA

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PON 11.20–12.05

Tomaž Karče
Razrednik 3. g

T 01 43 42 224
E tomaz.karce@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-, B- in C-urnik:
TOR 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PON 11.20–12.05

Miha Kobe
Razrednik 2. a

T 01 43 42 224
E miha.kobe@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PON 13.00–13.45

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
SRE 13.00–13.45

Nataša Korošec
Razredničarka 2. c

T 01 43 42 224
E natasa.korosec@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
SRE 10.30–11.20

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PET 10.30–11.20

Urša Šilc Trček
Razredničarka 4. a

T 01 43 42 224
E ursa.silc-trcek@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PET
11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PON 12.10–12.55

UMETNOSTNA ZGODOVINA

Boris Bovha
Razrednik 4. c

T 01 43 42 223
E boris.bovha@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A- in B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: PET 9.10–9.55
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: PON 9.10–9.55

ZGODOVINA

Sara Abrahamsberg
Razredničarka 2. d

T 01 43 42 223
E sara.abrahamsberg@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: ČET 9.10–9.55
B-urnik: ČET 11.20–12.05

C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: SRE 8.20–9.05
B-urnik: TOR 9.10–9.55

C-urnik: SRE 10.30–11.15

Boris Bovha
Razrednik 4. c

T 01 43 42 223
E boris.bovha@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A- in B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: PET 9.10–9.55
B-urnik: ČET 9.10–9.55

C-urnik: PON 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

Po dogovoru

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15

C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: SRE 9.10–9.55
B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: ČET 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: SRE 13.00–13.45

Govorilne ure za starše
Tajništvo

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Tajništvo

Po dogovoru