Ustanova in znanje v dobri kondiciji. Za to skrbijo zaposleni, ki so osredotočeni na to, da vsi učni, delovni in vzdrževalni procesi vedno nemoteno potekajo. Dostopni so po telefonu in elektronski pošti

Uprava

RAVNATELJ
Roman Vogrinc

T 01 43 42 200
E tajnistvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

POMOČNICA RAVNATELJA
Helena Osterman

T 01 43 42 204
E helena.osterman@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

TAJNIŠTVO
Mateja Juvan

T 01 43 42 200
E tajnistvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

Šolske službe

RAČUNOVODSTVO
Sanja Novaković

T 01 43 42 211
E racunovodstvo@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

BLAGAJNA
Mirjam Mlakar

T 01 43 42 209
E blagajna@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00

KNJIŽNICA
Marija Lotrič
Neža Umek Podgornik

T 01 43 42 220
E knjiznica@ledina.si

PON–PET 8.00–15.00

SVETOVALNA SLUŽBA
Anja Vidmar

T 01 43 42 206, 068 641 991
E anja.vidmar@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoruZBORNICA
T 01 43 42 208

SVETOVALNA SLUŽBA
Lidija Srša

T 01 43 42 226
E lidija.srsa@ledina.si

A- in C-urnik
PON–TOR 8.00–12.00
ČET 8.00–11.00

B-urnik
PON in ČET 8.00–12.00
TOR 10.00–13.00

TAJNIŠTVO ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
Nataša Ranđelović

T 01 43 42 213
E smk@ledina.si

A- in B-urnik
TOR 12.10–12.55
ČET 11.20–12.05

C-urnik
TOR 9.10–9.55
ČET 9.10–9.55

Učiteljski zbor

angleščina

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A- in C-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: SRE 8.20–9.05
C-urnik: PET 11.20–12.05

Maja Lebar Bajec
razredničarka 4. a

T 01 43 42 212
E maja.lebar@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A- in B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: PON 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: PON 13.00–13.45
C-urnik: TOR 13.00–13.45

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: TOR 8.20–9.05
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: SRE 10.30–11.15
B-urnik: SRE 14.05–14.50
C-urnik: TOR 14.05–14.50

Govorilne ure za starše
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
SRE 9.10–9.55

Irena Škulj
razredničarka 2. c

T 01 43 42 212
E irena.skulj@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: PET 11.20–12.05
B- in C-urnik: PET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: SRE 10.30–11.15
B-urnik: TOR 11.20–12.05
C-urnik: PON 9.10–9.55

Ksenija Terglav Jakopin

T 01 43 42 212
E ksenija.terglav-jakopin@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A- in C-urnik: SRE 8.20–9.05
B-urnik: ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PON 13.00–13.45
B-urnik: PON 9.10–9.55
C-urnik: PET 11.20–12.05

Sandra Uranič
razredničarka 1. b

T 01 43 42 212
E sandra.uranic@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PET 11.20–12.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: ČET 12.10–12.55

BIOLOGIJA

Veronika Babič
razredničarka 2. g

T 01 43 42 216
E veronika.babic@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A- in C-urnik: PET 10.30–11.15
B-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: PET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A-urnik: PET 11.20–12.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 53

A-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 53

A-urnik: ČET 9.10–9.55
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: ČET 10.30–11.15

FILOZOFIJA

Govorilne ure za starše
Kabinet 117

A- in B-urnik: PET 12.10–12.55
C-urnik: TOR 08.20–09.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 117

A-urnik: PON 12.10–12.55
B-urnik: ČET 12.10–12.55
C-urnik: PET 12.10–12.55

FIZIKA

Ruben Belina
razrednik 2. b

T 01 43 42 217
E ruben.belina@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B- in C-urnik: SRE 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: PET 11.20–12.05
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: PON 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A- in B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A- in B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: PET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: ČET 12.10–12.55
B-urnik: ČET 13.00–13.45
C-urnik: TOR 10.30–11.15

FRANCOŠČINA

Neža Umek Podgornik
razredničarka 1. c

T 01 43 42 208
E neza.umek-podgornik@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-, B- in C-urnik:
PET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-, B- in C-urnik:
ČET 11.20–12.05

GEOGRAFIJA

Tatjana Ferder Brunšek
razredničarka 3. d

T 01 43 42 223
E tatjana.ferder-brunsek@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: ČET 8.20–9.00
B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: SRE 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: ČET 12.10–12.55
B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: PET 10.30–11.15
B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: PON 12.10–12.55
B-urnik: PON 9.10–9.55
C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B- in C-urnik: TOR 10.30–11.15

GLASBA

Govorilne ure za starše
Kabinet 114

A-urnik: PET 12.10–12.55
B- in C-urnik: SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 114

A- in B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: TOR 8.20–9.05

INFORMATIKA

Betka Burger
razredničarka 1. f

T 01 43 42 200
E betka.burger@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 8

A-, B- in C-urnik:
SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 8

A-, B- in C-urnik:
TOR 8.20–9.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 8

A-, B- in C-urnik:
TOR 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 8

A-, B- in C-urnik:
SRE 10.30–11.15

ITALIJANŠČINA

Klara Antoni Jančič

T
01 43 42 208
E klara.antoni@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica

A- in B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: PET 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A- in B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: PET 12.10–12.55

KEMIJA

Nika Cebin
razredničarka 3. g

T
01 43 42 218
E nika.cebin@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A-urnik: SRE 8.20–9.05
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: SRE 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A- in C-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: PON 8.20–9.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A- in B-urnik: ČET 10.30–11.15
C-urnik: ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A-urnik: SRE 10.30–11.15
B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: SRE 12.10–12.55

Špela Tršek
razredničarka 4. f

T 01 43 42 218
E spela.trsek@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

A-urnik: TOR 12.10–12.55
B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B-urnik: ČET 11.20–12.05
C-urnik: PET 10.30–11.15

LABORATORIJ

Govorilne ure za starše
Kabinet 41

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Kabinet 41

Po dogovoru

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

Po dogovoru

LIKOVNA UMETNOST

Govorilne ure za starše
Kabinet 112 ali zbornica

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: PET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 112 ali zbornica

A- in C-urnik: SRE 9.10–9.55
B-urnik: PET 9.10–9.55

MATEMATIKA

Uroš Cotman
razrednik 2. a

T 01 43 42 208
E uros.cotman@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: PON 9.10–9.55
B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: PET 10.30–11.15
B-urnik: ČET 10.30–11.15
C-urnik: PON 10.30–11.15

Maruša Dobljekar
razredničarka 3. f

T 01 43 42 215
E marusa.dobljekar@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-, B- in C-urnik:
PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: TOR 9.05–9.55
B- in C-urnik: SRE 9.05–9.55

Tatjana Levstek
razredničarka 4. g

T 01 43 42 215
E tatjana.levstek@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A- in C-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: TOR 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: PET 9.10–9.55

Tamara Možina Artač
razredničarka 4. c

T 01 43 42 217
E tamara.mozina-artac@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 52

A-urnik: PON 11.20–12.05
B-urnik: PON 12.10–12.55
C-urnik: TOR 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 52

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: SRE 11.20–12.05

Rok Škufca
razrednik 1. g

T 01 43 42 215
E rok.skufca@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: SRE 9.10–9.55
C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 64

A-urnik: PET 10.30–11.15
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: PON 8.20–9.05

Mateja Vengar
razredničarka 4. d

T 01 43 42 215
E mateja.vengar@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 64

A-urnik: ČET 8.20–9.05
B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: PET 9.10–9.55
C-urnik: PON 11.20–12.05

NEMŠČINA

Nadja Gliha Olenik
razredničarka 2. f

T 01 43 42 208
E nadja.gliha-olenik@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: PON 10.30–11.15
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A- in B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: SRE 9.10–9.55

Govorilne ure za starše
Kabinet 32

A- in C-urnik: ČET 11.20–12.05
B-urnik: ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: SRE 8.20–9.05
C-urnik: PET 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
ČET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Pisarna pomočnice ravnatelja

A-, B- in C-urnik:
SRE 9.10–9.55

Alenka Vojsk
razredničarka 2. e

T 01 43 42 212
E alenka.vojsk@ledina.si 

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A- in B-urnik: PON 11.20–12.05
C-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 32

A-urnik: PET 11.20–12.05
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: TOR 9.10–9.55

PEDAGOGIKA

Nina Levstik
razredničarka 1. a

T 01 43 42 208
E
nina.levstik@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: ČET 12.10–12.55
B- in C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: PON 9.10–9.55

PSIHOLOGIJA

Govorilne ure za starše
Zbornica

A- in B-urnik: SRE 11.20–12.05
C-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: SRE 9.10–9.55
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: TOR 12.10–12.55

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: SRE 12.10–12.55
B-urnik: TOR 8.20–9.05
C-urnik: PON 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A- in C-urnik: PET 10.30–11.15
B-urnik: SRE 11.20–12.05

RUŠČINA

Bojana Petrin
razredničarka 2. d

T 01 43 42 214
E bojana.petrin@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
ČET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
PON 10.30–11.15

SLOVENŠČINA

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: PET 8.20–9.05
B- in C-urnik: PET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: TOR 8.20–9.05
C-urnik: SRE 8.20–9.05

Tatjana Cvetko
razredničarka 3. e

T 01 43 42 208
E tatjana.cvetko@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: PET 11.20–12.55

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: TOR 12.10–12.55

Nina Levstik
razredničarka 1. a

T 01 43 42 208
E nina.levstik@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: ČET 12.10–12.55
B- in C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: PON 9.10–9.55

Andreja Pavle Jurman
razredničarka 3. a

T 01 43 42 214
E andreja.pavle-jurman@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 63 ali zbornica

A-urnik: ČET 9.10–9.55
B-urnik: TOR 9.10–9.55
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63 ali zbornica

A-urnik: SRE 8.20–9.05
B-urnik: ČET 8.20–9.05
C-urnik: PET 8.20–9.05

Bojana Petrin
razredničarka 2. d

T 01 43 42 214
E bojana.petrin@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
ČET 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 63

A-, B- in C-urnik:
PON 10.30–11.15

Nina Prešern
razredničarka 3. c

T 01 43 42 208
E nina.presern@ledina.si

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: TOR 11.20–12.05
B-urnik: ČET 10.30–11.15
C-urnik: ČET 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: ČET 8.15–9.05
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Zbornica

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Zbornica

Po dogovoru

Petra Špiletič Latin
razredničarka 3. b

T 01 43 42 208
E petra.spiletic-latin@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-urnik: SRE 11.20–12.05
B-urnik: SRE 10.30–11.15
C-urnik: PET 8.20–9.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: PON 10.30–11.15
C-urnik: ČET 10.30–11.15

SOCIOLOGIJA

Govorilne ure za starše
Kabinet 117

A- in B-urnik: TOR 11.20–12.05
C-urnik: ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 117

A-urnik: ČET 10.30–11.15
B-urnik: PET 10.30–11.15
C-urnik: PET 7.30–8.15

ŠPANŠČINA

Tomaž Šmid
razrednik 4. b

T 01 43 42 221
E tomaz.smid@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet 114

A-, B- in C-urnik:
SRE 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 114

A-, B- in C-urnik:
PET 9.10–9.55

ŠPORTNA VZGOJA

Govorilne ure za starše
Zbornica

A-, B- in C-urnik:
SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Zbornica

A-, B- in C-urnik:
PON 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
SRE 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
TOR 11.20–12.05

Miha Kobe
razrednik 1. d

T 01 43 42 224
E miha.kobe@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PON 12.05–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
SRE 12.10–12.55

Nataša Korošec
razredničarka 1. e

T 01 43 42 224
E natasa.korosec@ledina.si 

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
ČET 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PON 12.10–12.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
SRE 12.10–12.55

Govorilne ure za starše
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PON 11.20–12.05

Govorilne ure za dijake
Kabinet športne vzgoje

A-, B- in C-urnik:
PET 11.20–12.05

UMETNOSTNA ZGODOVINA

Boris Bovha
razrednik 4. e

T 01 43 42 223
E boris.bovha@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A- in B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: PON 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: PET 9.10–9.55
B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: PET 10.30–11.15

ZGODOVINA

Boris Bovha
razrednik 4. e

T 01 43 42 223
E boris.bovha@ledina.si

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A- in B-urnik: SRE 12.10–12.55
C-urnik: PON 9.10–9.55

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: PET 9.10–9.55
B-urnik: PET 11.20–12.05
C-urnik: PET 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-, B- in C-urnik:
PET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: TOR 10.30–11.15
B-urnik: PON 12.10–12.55
C-urnik: PON 11.20–12.05

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: PON 12.10–12.55
B-urnik: PON 9.10–9.55
C-urnik: PON 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B- in C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Kabinet 12

A-urnik: TOR 9.10–9.55
B-urnik: TOR 10.30–11.15
C-urnik: PET 10.30–11.15

Govorilne ure za dijake
Kabinet 12

A- in B-urnik: PON 9.10–9.55
C-urnik: TOR 10.30–11.15

Govorilne ure za starše
Tajništvo

Po dogovoru

Govorilne ure za dijake
Tajništvo

Po dogovoru