Dijaki Gimnazije Ledina so aktivni in samoiniciativni člani družbe. Radi se preizkušajo in razvijajo svoje potenciale, šola pa jim za to nudi spodbudno in varno okolje. Njihovi projekti so šoli v poseben ponos.

Dijaška skupnost ali
Vsi za enega, eden za vse

Vsak razred izvoli svoje predstavnike v Dijaško skupnost Gimnazije Ledina. Ti na šoli skrbijo za medsebojno pomoč, socialno problematiko, družabno življenje, prehrano, zdravje in kulturno dejavnost.

Mladiko beremo od leta 1969

Mladika je dijaško glasilo z dolgoletno tradicijo. Ustvarja ga zagnana in iskriva ekipa novinarjev, fotografov in grafičnih oblikovalcev. Na leto izidejo tri številke.

Navdušenci nad fiziko

Leta 1987 je izšel prvi zvezek s tako imenovanimi nadlogami. Danes pa dijaki rešujejo naloge in si postavljajo fizikalne izzive na spletni strani Fizika.

Mahnjeni na astronomijo

Astronomski tabor organiziramo že od leta 1992. Obstaja v dveh različicah: začetni in nadaljevalni. Kaj vse se dogaja na taboru, lahko preberete in si ogledate na spletni strani AMT.