Največja učilnica je zunaj šole. Ekskurzije širijo obzorja, saj z njimi povezujemo svoje znanje. Vsako leto se odpravimo v različne bližnje ali bolj oddaljene kraje, kjer spoznavamo ljudi, mesta, jezike, naravo, zgodovino, tehnologijo, umetnost in še veliko drugega, kar bogati naše izkušnje.

Do nadaljnjega ekskurzij žal ne bo.