Največja učilnica je zunaj šole. Ekskurzije širijo obzorja, saj z njimi povezujemo svoje znanje. Vsako leto se odpravimo v različne bližnje ali bolj oddaljene kraje, kjer spoznavamo ljudi, mesta, jezike, naravo, zgodovino, tehnologijo, umetnost in še veliko drugega, kar bogati naše izkušnje.

Bosna in Hercegovina 20.–23. 9. 2023 dijaki 4. letnika boris.bovha@ledina.si
Sicilija 4.–7. 10. 2023 dijaki, ki se učijo italijansko klara.antoni-jancic@ledina.si
Krška kotlina 25. 10. 2023 dijaki 4. letnika, ki opravljajo maturo iz geografije tatjana.ferder-brunsek@ledina.si
Carigrad 14.–17. 3. 2024 vsi letniki blanka.tomac@ledina.si
Provansa in Azurna obala 21. 3.–26. 3. 2024 vsi letniki

nika.cebin@ledina.si

Francija – gradovi Loare in Bretanja 2.–7. 4. 2024 vsi letniki neza.umek-podgornik@ledina.si
Italijanski umetnostni mozaik 12.–15. 5. 2024 vsi letniki

boris.bovha@ledina.si