Največja učilnica je zunaj šole. Ekskurzije širijo obzorja, saj z njimi povezujemo svoje znanje. Vsako leto se odpravimo v različne bližnje ali bolj oddaljene kraje, kjer spoznavamo ljudi, mesta, jezike, naravo, zgodovino, tehnologijo, umetnost in še veliko drugega, kar bogati naše izkušnje.

Krško, Novo mesto in Zagreb 12.–13. 9. 2019 naravoslovni oddelek 3. letnika nika.cebin@ledina.si
rok.skufca@ledina.si
Andaluzija 20.–25. 9. 2019 vsi letniki tomaz.smid@ledina.si
andreja.pavle-jurman@ledina.si
nika.cebin@ledina.si
Bosna in Hercegovina 26.–29. 9. 2019 dijaki 4. letnika, ki opravljajo maturo iz zgodovine, geografije in umet. zgodovine boris.bovha@ledina.si
lea.nemec@ledina.si
ingrid.florjanc@ledina.si
Bruselj in London 29. 9.–2. 10. 2019 2. letnik lidija.srsa@ledina.si
rok.skufca@ledina.si
marjetka.kozmus@ledina.si
Istanbul 20.–24. 3. 2020 vsi letniki boris.bovha@ledina.si
mihaela.gregorc@ledina.si
Brixen, Bern in Luzern 2.–4. 4. 2020 vsi letniki nadja.gliha-olenik@ledina.si
alenka.vojsk@ledina.si
irena.ceklin-bacar@ledina.si
Toskana in Elba 3.–7. 4. 2020 vsi letniki andreja.pavle-jurman@ledina.si
nika.cebin@ledina.si
betka.burger@ledina.si
petra.spiletic-latin@ledina.si