Matura je državno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov. Na vrsto pride po uspešno opravljenem četrtem letniku in odpira vrata na univerzitetni ali strokovni študij. Tukaj so zbrani vse ključne informacije o maturi in pomembni datumi.

Na Gimnaziji Ledina smo oblikovali izčrpno in priročno knjižico Vse o maturi, ki odgovori na vsa vprašnja v zvezi s tem pomembnim izpitom. Da česa ne zamudiš, je tu tudi maturitetni koledar, v katerem so navedeni vsi roki in drugi ključni trenutki. Najnovejše informacije v zvezi z maturo pa so objavljene v obvestilih.

POMEMBNI DATUMI


nov. 2019 predprijava k maturi
marec 2020 prijava k maturi
maj 2020 izbira maturitetnih predmetov (3. letnik)
30. 5. 2020 začetek pisnih izpitov (angleščina)
1. 6. 2020

slovenščina (esej in
razčlemba neumet. besedila)

15. 6. 2020 začetek ustnih izpitov
30. 5. 2020 začetek spomladanskega roka mature
13. 7. 2020 razglasitev rezultatov mature
14. 7. 2020 rok za prijavo k jesenskemu roku mature
24. 8. 2020 začetek jesenskega roka mature

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
Nataša Ranđelović

T 01 43 42 213
E smk@ledina.si

A- in B-urnik
TOR 12.10–12.55 / ČET 11.20–12.05

C-urnik
TOR 9.10–9.55 / ČET 9.10–9.55