Matura je državno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov. Na vrsto pride po uspešno opravljenem četrtem letniku in odpira vrata na univerzitetni ali strokovni študij.
Na Gimnaziji Ledina smo oblikovali izčrpno in priročno knjižico Vse o maturi, ki odgovori na vprašnja o tem pomembnem izpitu.

Da česa ne zamudiš, je tu maturitetni koledar,
v katerem so navedeni roki in drugi ključni trenutki. Obrazce najdeš v zavihku Naša šola, najnovejše informacije o maturi pa so objavljene na oglasni deski poleg tajništva šolske maturitetne komisije (kabinet 62, 2. nadstropje) in v obvestilih.

POMEMBNI DATUMI


15. 11. 2020 predprijava k maturi
30. 3. 2021 prijava k maturi
15. 4. 2021 rok za oddajo seminarskih
nalog, vaj in poročil
maj 2021
izbira maturitetnih predmetov v
E-asistentu za dijake 3. letnika
4. 5. 2021 esej – slovenščina (1. del)
29.  5. 2021

začetek spomladanskega roka mature,
pisni izpit iz angleščine

31. 5. 2021
slovenščina (2. del)
14. 6. 2021 začetek ustnih izpitov
12. 7. 2021 rezultati spomladanskega roka mature
13. 7. 2021 prijava k jesenskemu roku mature
24. 8. 2021

začetek jesenskega roka mature

16. 9. 2021 rezultati jesenskega roka mature

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
Klara Antoni Jančič

T 01 43 42 213
E smk@ledina.si

Kabinet 62 (2. nadstropje)
PON 10.30–11.15
TOR 11.20–12.05