Matura je državno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov. Na vrsto pride po uspešno opravljenem četrtem letniku in odpira vrata na univerzitetni ali strokovni študij.
Na Gimnaziji Ledina smo oblikovali izčrpno in priročno knjižico Vse o maturi, ki odgovori na vprašanja o tem pomembnem izpitu.

Da česa ne zamudiš, je tu maturitetni koledar,
v katerem so navedeni roki in drugi ključni trenutki. Obrazce najdeš v zavihku Naša šola, najnovejše informacije o maturi pa so objavljene v e-učilnici Splošna matura (za ključek za vstop v e-učilnico piši na smk@ledina.si), na oglasni deski poleg tajništva šolske maturitetne komisije (kabinet 62, 2. nadstropje) in v obvestilih.

POMEMBNI DATUMI


1. 9. 2023
prijava drugih kandidatov, ki želijo na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita
15. 11. 2023

rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic KPP

22. 3. 2024 prijava k maturi (na šoli)
18. 4. 2024 rok za oddajo seminarskih
nalog, vaj in poročil
24. 4. 2024
izbira maturitetnih predmetov v
E-asistentu za dijake 3. letnika
7. 5. 2024 esej – slovenščina (1. del)
29. 5. 2024

začetek spomladanskega roka mature,
pisni izpit iz slovenščine

10. 6. 2024 začetek ustnih izpitov
11. 7. 2024 rezultati spomladanskega roka mature
12. 7. 2024 prijava k jesenskemu roku mature
23. 8. 2024

začetek jesenskega roka mature

17. 9. 2024 rezultati jesenskega roka mature

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
Klara Antoni Jančič
Kabinet 62
(2. nadstropje)

T 01 43 42 213
E smk@ledina.si

A-urnikČET 10.00–11.00PET 12.10–12.55

B-urnikČET 11.20–12.05PET 10.30–11.15

C-urnikČET 10.00–11.00PET 12.10–12.55