Z Gimnazije Ledina si, in to ponosno poveš. Ker se zanimaš za svet okoli sebe, postajaš zgled s sodelovanjem, empatijo in pogumom, ki ga kažeš v izzivih in odločnosti, tudi takrat, ko ne gre vse po načrtih. Ker spoštuješ sebe in druge. Ker ti ni vseeno. To je šola, ki ji pripadaš.

Tukaj se učiš, družiš in odraščaš. Ustvarjaš skupnost in si del nje. Živiš aktivno dijaško življenje, srkaš znanje, skrbiš za svoje zdravje, veseliš se, z mladostno energijo premaguješ ovire in dosegaš svoje cilje.

Tvoja vstopnica v srednješolsko življenje
Dijaška izkaznica je pomemben dokument. Potrebuješ jo pri izposoji knjig in malici, pa tudi zunaj šole, kjer ti zagotavlja številne ugodnosti. Dijaško izkaznico naročiš ob vpisu. Če jo izgubiš, se oglasi v blagajni šole.

Stik z učitelji
Učitelji Gimnazije Ledina gradijo dobre odnose s svojimi dijaki, so odprti in pripravljeni prisluhniti. Zato je dobro izkoristiti priložnost govorilnih ur za dijake za pogovor na štiri oči.

Tvoj vsakdan
Gimnazija Ledina začne svoj dan ob 7.30. Pouk teče po urniku do konca sedme (13.45) ali osme ure (14.50), vmes pa sta za oddih dva glavna odmora. Ko zazvoni, je na hodnikih živahno. Skupaj z drugimi dijaki se seliš iz ene v drugo učilnico, kjer imaš pouk naslednjo uro.

Pomoč pri šolskih zagatah
Kadar se pojavijo učne, osebne, zdravstvene ali socialne težave, je v pomoč svetovalna služba. Tukaj je tudi zato, da vpis v prvi letnik gladko poteka in da je odločitev o nadaljnjem študiju lažja.

PSIHOLOŠKO SVETOVANJE

(1., 2. in 3. letnik)
Anja Vidmar, psihologinja
Kabinet 19 (1. nadstropje)

T 01 43 42 206
E anja.vidmar@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

KARIERNO SVETOVANJE,
PSIHOLOŠKO SVETOVANJE

(4. letnik)
Nika Mori, psihologinja
Kabinet 110 (3. nadstropje)

T 01 43 42 226
E nika.mori@ledina.si

A-urnik
TOR in ČET 9.00–12.00
SRE 11.00–13.00

B-urnik
TOR in ČET 9.00–12.00
SRE 10.30–13.00

C-urnik
TOR in ČET 9.00–12.00
PON 8.00–10.00

0

VPIS, DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI, KARIERNO SVETOVANJE

(3. letnik)
Tjaša Zver, inkluzivna pedagoginja
Kabinet 112 (3. nadstropje)

T 01 43 42 222
E tjasa.zver@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

KARIERNO SVETOVANJE

Lidija Srša
Kabinet 110 (3. nadstropje)

T 01 43 42 226
E lidija.srsa@ledina.si

 

Tebi prilagojene šolske obveznosti
Prilagoditev šolskih obveznosti ti pomaga šolo usklajevati z drugimi dejavnostmi. Če se vzporedno izobražuješ, si perspektiven ali vrhunski športnik, se udeležuješ mednarodnih tekmovanj, drugih mednarodnih, izobraževalnih in kulturnih prireditev ter izmenjav, prihajaš iz tuje države ali
pa si iz zdravstvenih razlogov pogosto odsoten, lahko zaprosiš za prilagoditev šolskih obveznosti.

Za pridobitev statusa, oddaš vlogo, ki ji moraš priložiti osebni izobraževalni načrt. Pri koordinatoricah dobiš natančnejša navodila. Vlogo moraš oddati do 30. septembra za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom. O vlogi odloči ravnatelj.

KOORDINATORICA ZA
DIJAKE ŠPORTNIKE

Blanka Tomac
Kabinet športne vzgoje

T 01 43 42 224
E blanka.tomac@ledina.si

A-, B- in C-urnik:
PON, SRE in PET
7.15–7.30

SRE 11.20–12.05

KOORDINATORICA ZA VZPOREDNO
IZOBRAŽEVANJE, KULTURO IN 
MEDNARODNE IZMENJAVE

Helena Osterman
Pisarna pomočnice ravnatelja

T 01 43 42 204
E helena.osterman@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

KOORDINATORICA ZA NADARJENE
IN DIJAKE S POSEBNIMI POTREBAMI

Anja Vidmar
Kabinet 19 (1. nadstropje)

T 01 43 42 206
E anja.vidmar@ledina.si

PON–PET 9.00–12.00
in po dogovoru

 

Tvoje ocene


Pouk je razdeljen na dve ocenjevalni obdobji.
Roki za teste so znani na začetku šolskega leta, spraševanje je napovedano.

DATUMI OCENJEVALNIH KONFERENC


15. 1. 2024 prva vsi
21. 5. 2024 druga za 4. letnik
21. 6. 2024 druga za 1., 2. in 3. letnik

Popravljanje ocen


Če se pri rednih testih zalomi, lahko pridobiš, popraviš ali zvišaš oceno po pravilih, ki jih določi šola. Vsak predmet se piše na svoj dan, tako da ne pride do prekrivanja.

Na dopolnilne, predmetne in popravne izpite se prijaviš najpozneje do 10. ure na dan, ko razrednik razdeli spričevala, z obrazcem Zapisnik o izpitu, ki ga dobiš v tajništvu. Razpored izpitov je objavljen na oglasni deski najpozneje en dan pred izpitom.

Tutorji ti pomagajo


Tutorji priskočijo na pomoč pri učenju ali drugih šolskih zagatah. Gimnazijsko življenje je z njihovo podporo lahko veliko lažje. Tutor obvlada svoje področje, zato se lahko brez skrbi obrneš nanj, kadar potrebuješ inštrukcije ali naletiš na težavo, ki ji nisi kos.

Prvi koraki v svet raziskovanja
Če si radovednega in nemirnega raziskovalnega duha, lahko pod budnim očesom učitelja napišeš raziskovalno nalogo s kateregakoli področja in z njo sodeluješ na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.


KOORDINATOR

Boris Bovha
Kabinet 12 (pritličje)

T 01 43 42 223
E boris.bovha@ledina.si

A-urnik: PET 9.10–9.55
B-urnik: ČET 9.10–9.55
C-urnik: PON 9.10–9.55

POMEMBNI DATUMI


predprijava raziskovalne naloge

prijava raziskovalne naloge

4. 3. 2021
oddaja raziskovalne naloge

25. 3. 2021
zagovor raziskovalne naloge

Tvoj poklic, tvoja kariera
Načrtovanje študijske in poklicne usmeritve z ustrezno podporo. Karierni klub organizira delavnice, testiranja, tematske razredne ure ter predavanja o vpisu, štipendijah in predstavitvah fakultet. Dogodki so še posebej namenjeni dijakom 3. letnika. Pri izbiri študijske in karierne usmeritve pomaga tudi šolska svetovalna služba.

SVETOVALNA SLUŽBA
Nika Mori, psihologinja
Kabinet 110 (3. nadstropje)

T 01 43 42 226
E nika.mori@ledina.si

A-urnik
TOR in ČET 9.00–12.00
SRE 11.00–13.00

B-urnik
TOR in ČET 9.00–12.00
SRE 10.30–13.00

C-urnik
TOR in ČET 9.00–12.00
PON 8.00–10.00