Zmoremo in znamo več. Zato se naši dijaki udeležujejo tekmovanj iz skoraj vseh predmetov, ki jih poučujemo na Gimnaziji Ledina.

angleščina šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
18. 12. 2023
12. 2. 2024
2. letnik maja.lebar@ledina.si
angleščina regijsko tekmovanje
državno tekmovanje
1. 2. 2024
20. 3. 2024
3. letnik nan.lapanja@ledina.si
angleščina spletno bralno tekmovanje Bookworms

od 2. 11. 2023
do 19. 4. 2024

vsi letniki ivan.pavelsek@ledina.si
biologija
(Proteusovo priznanje)
šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
18. 1. 2024
15. 3. 2024
vsi letniki tvoja učiteljica biologije
biologija
(tekmovanje v znanju
o sladkorni bolezni)
šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
13. 10. 2023
18. 11. 2023
vsi letniki sonja.kacar@ledina.si
cheer-dance državno tekmovanje

april 2024

vsi letniki natasa.korosec@ledina.si
debata

21. 10. 2023
18. 11. 2023
9. 12. 2023
3. 2. 2024
7.–9. 3. 2024
12.–13. 4. 2024

vsi letniki gorazd.jurman@ledina.si
ekologija (Ekokviz) šolsko tekmovanje
državno tekmovanje

8. 12. 2023
2. 2. 2024

vsi letniki bojana.petrin@ledina.si
fizika
(tekmovanje Čmrlj)
8. 11. 2023 1. letnik tvoj učitelj fizike
fizika
(Stefanovo priznanje)
regijsko tekmovanje
državno tekmovanje
izbirno tekmovanje za olimpijski ekipi

13. 3. 2024
13. 4. 2024
24. 4. 2024

vsi letniki tvoj učitelj fizike
francoščina
šolsko tekmovanje
državno tekmovanje

16. do 20. 10. 2023
2. .12. 2024

3. in 4. letnik neza.umek-podgornik@ledina.si
geografija šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
14. 11. 2023
6. 4. 2024
vsi letniki ingrid.florjanc@ledina.si

italijanščina

državno tekmovanje 15. 3. 2024 3. letnik klara.antoni@ledina.si

kemija
(Preglova plaketa)

šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
4. 3. 2024
11. 5. 2024
vsi letniki tvoj učitelj kemije
logika

šolsko tekmovanje
državno tekmovanje

28. 9. 2023
11. 11. 2023
vsi letniki tvoj učitelj matematike
matematika
(Vegovo priznanje)
šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
21. 3. 2024
20. 4. 2024
vsi letniki tvoj učitelj matematike

matematika
(tekmovanje iz razvedrilne matematike)

šolsko tekmovanje
državno tekmovanje

12. 12. 2023
10. 2. 2024
vsi letniki marusa.dobljekar@ledina.si
naravoslovje šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
16. 11. 2023
20. 1. 2024
1. in 2. letnik tvoj učitelj kemije
nemščina
(bralno tekmovanje Pfiffikus)
april 2024 1., 2. in 3. letnik mateja.kuhar@ledina.si
nemščina
šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
4. 1. 2024
14. 2. 2024
3. letnik alenka.vojsk@ledina.si
ples
(Šolski plesni festival)
maj 2024 vsi letniki natasa.korosec@ledina.si
psihologija šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
11. 1. 2024
22. 3. 2024
3. in 4. letnik lidija.srsa@ledina.si
peter.prhavc@ledina.si
ruščina državno tekmovanje 20. 10. 2023 4. letnik bojana.petrin@ledina.si

slovenščina
(Cankarjevo priznanje)

šolsko tekmovanje
regijsko tekmovanje
državno tekmovanje
28. 11. 2023
16. 1. 2024
16. 3. 2024
vsi letniki

katja.pahler-steharnik@ledina.si
tatjana.cvetko@ledina.si

slovenščina
(Književnost na filmu)

26. 1. 2024
vsi letniki

nina.levstik@ledina.si

zgodovina šolsko tekmovanje
državno tekmovanje
31. 1. 2024
9. 3. 2024
vsi letniki sara.abrahamsberg@ledina.si