<<

Začetek rokov za popravljanje, pridobivanje in zviševanje ocen (samo dijaki 4. letnika)

5. 9. 2022

Začetek rokov za popravljanje, pridobivanje in zviševanje ocen (samo dijaki 4. letnika)

8. 5. 2023
Šola