<<

Tržnica fakultet

5. 9. 2023

Tržnica fakultet

Potekala bo 6. in 7. šolsko uro, namenjena pa je dijakom 3. in 4. letnika.

5. 12. 2023
Šola