Zmoremo in znamo več. Zato se naši dijaki udeležujejo tekmovanj iz skoraj vseh predmetov, ki jih poučujemo na Gimnaziji Ledina.

angleščina november 2019 3. letnik tvoja učiteljica angleščine
astronomija Dominkovo priznanje 5. 12. 2019 vsi letniki
ruben.belina@ledina.si
biologija Proteusovo priznanje 23. 1. 2020 vsi letniki
tvoja učiteljica biologije
ekokviz 12. 12. 2019 vsi letniki
bojana.petrin@ledina.si
fizika Stefanovo priznanje 5. 2. 2020 vsi letniki
tvoj učitelj fizike
francoščina 21.–25. 10. 2019 4. letnik neza.umek-podgornik@ledina.si
francoščina EPI Lecture 23.–27. 3. 2020 2. in 3. letnik neza.umek-podgornik@ledina.si
geografija 11. 12. 2019 vsi letniki
ingrid.florjanc@ledina.si
kemija Preglova plaketa 9. 3. 2020 vsi letniki
tvoj učitelj kemije
logika 26. 9. 2019 vsi letniki
tvoj učitelj matematike
matematika Razvedrilna matematika 4. 12. 2019 vsi letniki
tvoj učitelj matematike
matematika Kenguru in Vegovo priznanje 19. 3. 2020 vsi letniki
tvoj učitelj matematike
naravoslovje 19. 11. 2019 1. in 2. letnik tvoj učitelj biologije, kemije ali fizike
nemščina 8. 1. 2020 2. in 3. letnik tvoja učiteljica nemščine
nemščina Pfiffikus 26. 2. 2020 1.–3. letnik tvoja učiteljica nemščine
prva pomoč maj 2020 vsi letniki
mateja.vengar@ledina.si
psihologija 16. 1. 2020
3. letnik
lidija.srsa@ledina.si
peter.prhavc@ledina.si
ruščina EPI Čitalka 30. 3.–4. 4. 2020 2. in 3. letnik bojana.petrin@ledina.si
sladkorna bolezen 11. 10. 2019 vsi letniki
sonja.kacar@ledina.si
slovenščina Cankarjevo priznanje 12. 11. 2019 1. in 2. letnik irena.ceklin-bacar@ledina.si
slovenščina Cankarjevo priznanje 12. 11. 2019 3. in 4. letnik tatjana.cvetko@ledina.si
slovenščina Književnost na filmu 5. 2. 2020 vsi letniki
nina.levstik@ledina.si
španščina EPI Lectura 16.–20. 3. 2020 1.–3. letnik tomaz.smid@ledina.si
zgodovina 3. 12. 2019 vsi letniki
arjana.marinic@ledina.si