<< Obvestila

Podelitev maturitetnih spričeval

24. 6. 2024 |

Spričevala in obvestila bomo podelili v četrtek, 11. 7. 2024, ob 12.00 v veliki telovadnici šole.
Zadnji rok za prijavo na jesenski rok mature je petek, 12. 7. 2024 (velja tudi za dijake, ki imate popravne izpite). Te lahko opravljate avgusta, prijavo na maturo pa morate oddati osebno do 12. 7. 2024 tajnici ŠMK, Klari Antoni Jančič (kabinet 62). Uradne ure: - četrtek, 11. 7. 2024, med 9.00 in 9.30 ter po podelitvi spričeval med 12.30 in 13.30; - petek, 12. 7. 2024, med 9.30 in 11.00.

Kaj lahko prijavite?

– Zviševanje – Če ste uspešno opravili maturo (vsi izpiti so pozitivni) in še nikoli niste zviševali mature, imate možnost zviševati želeno število predmetov. To možnost imate le enkrat v obdobju dveh let od opravljene mature, pri čemer se upošteva boljša ocena. Prijavite se z obrazcem. Za vsak predmet izpolnite svoj obrazec.

– Popravljanje negativne ocene – V primeru, da ste bili negativno ocenjeni pri enem ali največ dveh predmetih, lahko to oceno popravljate v štirih zaporednih izpitnih rokih. Prijavite se z obrazcem. Za vsak predmet izpolnite svoj obrazec.

– Popravljanje celotne mature – Če imate več kot dve negativni oceni ali če se tako odločite, lahko opravljate celotno maturo ponovno. Ta možnost ni omejena časovno. Matura se šteje ločeno od že opravljene, priznani pa so vsi praktični deli izpita (seminarske, poročila, vaje …). Ustni izpiti se opravljajo pri vsakem izpitu sproti. Prijavite se z obrazcem. Izpolnite zgolj eno prijavo.

Za vsa vprašanja sem dosegljiva po telefonu: 01 43 42 213 ali na e-naslovu: smk@ledina.si.

Klara Antoni Jančič,
tajnica Šolske maturitetne komisije