<< Novice

Mladi poročevalci za okolje

20. 5. 2024 |

Lina Terzič, dijakinja 3. f, je v okviru programa Mladi poročevalci za okolje raziskovala ozadje razvoja aplikacije Zeleni pingvin, opravila intervjuje s pomembnimi deležniki in na to temo pripravila tudi prispevek. Vabljeni k branju!

Zakaj so pingvini zeleni?

Zeleni pingvin je aplikacija, namenjena zmanjševanju ogljičnega odtisa na različnih segmentih našega življenja. Je plod slovensko-norveškega sodelovanja, pri katerem je sodelovalo več partnerjev. Najprej se bo uvajala v šolah v upanju, da bo sčasoma postala del našega vsakdanjega življenja. O tem inovativnem orodju smo se pozanimali pri več virih, med katerimi sta bili tudi mestni občini Ljubljana in Kranj ter eden od partnerjev razvoja, podjetje Iskraemeco. Aplikacija je bila ustvarjena s ciljem najprej zmanjšati ogljični odtis posameznika in nato celotnega prebivalstva. »Cilj ogljično nevtralnih mest lahko dosežemo le s sodelovanjem vseh, ki sobivamo v mestu,« pravi Katja Mežnar, strokovna sodelavka z Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje iz Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

Mlada poročevalka za okolje Lina in predstavnica Mestne občine Ljubljana

Namen aplikacije je na interaktiven način izobraževati o trajnostnem načinu življenja in ogljičnem odtisu ter ga posledično zmanjšati. Pokriva teoretični del, saj vsebuje veliko gradiva o podnebnih spremembah in posnetkov, v katerih lahko izvemo, kaj lahko sami naredimo za okolje. Narejena je na zanimiv način, da pritegne pozornost uporabnikov. Njena prednost je tudi možnost izmenjave idej z drugimi uporabniki in sodelovanje za reševanje skupnih problemov. Testno se uporablja na sedmih pilotnih šolah v Sloveniji, kjer lahko posamezni razredi tudi tekmujejo med seboj, kar je zagotovo dodatna motivacija za učence. Izvaja različne aktivnosti oziroma meritve, kot je na primer, koliko kilogramov odpadkov se nabere v učilnici. Učenci to merijo določen čas in nato meritve primerjajo z izhodiščnim stanjem. Aktivnosti na šoli vodi administrator, ki podatke vnaša v program, da vsi udeleženi najprej vidijo trenutno stanje in začnejo iskati ideje za izboljšanje problematike. Merijo se tako lahko porabljena električna energija, energija za ogrevanje prostora, porabljena voda in podobno. Aplikacija pa ima tudi dodelano grafično podobo, saj uporabnika dodatno motivira s prikupnimi pingvini, ki prikažejo spreminjanje stanja. Odvisno od rezultatov in napredka aplikacija namreč kaže, koliko kilogramov ledu smo prihranili za pingvine. Cilj je izboljšati stanje v svojem okolju in s tem ohraniti habitat in srečo pingvinov.

Lik iz aplikacije Zeleni pingvin

Zakaj začeti pri otrocih?

Namen aplikacije je torej sprememba navad posameznika, ki naj bi se najprej zgodila pri otrocih, ki bodo uporabljali aplikacijo. Odziv pilotnih šol, ki so jo že preizkusile, je bil zelo pozitiven, saj se učencem zdi zelo zanimiva. Prav otroci so seveda tisti, ki so najhitreje pripravljeni spremeniti svoje navade. Ti bi v idealnem scenariju s svojimi novimi navadami vplivali na sorodnike in prijatelje. S takšnim prenašanjem odgovornega ravnanja bi se najprej zmanjšal ogljični odtis posameznega gospodinjstva in posledično tudi mesta kot celote.

Cilj aplikacije je, da ta resnično zaživi v vsakdanjem življenju ljudi, a odgovornost za to na koncu pade na vsakega posameznika in to, kaj je pripravljen sam storiti za dobrobit vseh. Ključno je, da uporabniki aplikacije v njej najdejo smisel, vidijo njeno uporabnost in spremembe, ki jih lahko z uporabo dosežemo za spopadanje z okoljskimi izzivi. Aplikacijo Zeleni pingvin bodo najprej vpeljali v šolah, saj ga bodo tam verjetno najhitreje množično uporabljali in s tem vpeljali idejo novega okoljevarstvenega pripomočka med ljudi.

Zelene prakse partnerjev projekta

Zelene prakse pa v svojem vsakdanu izvajajo tudi partnerji, ki so sodelovali pri razvoju aplikacije Zeleni pingvin. Eden takšnih je podjetje Iskraemeco, d. d., katerega prizadevanje za blaženje in prilaganje podnebnim spremembam se kaže tudi v postavitvi lastne sončne elektrarne za dodatno obnovljivo energijo. Prav tako imajo narejeno tudi analizo življenjskega cikla izdelka, redno spremljajo porabo vode in energentov ter izobražujejo svoje zaposlene o porabi energije. Poleg tega pogosto promovirajo trajnostne načine prevoza, tudi z električnim službenim avtomobilom, veliko pa vlagajo tudi v inovacije za reševanje okolja, saj se zavedajo, da nove rešitve in izdelki pomembno vplivajo na zeleno tranzicijo in omogočajo boljše prilagajanje podnebnim spremembam. S to mislijo so se podali tudi v razvoj Zelenega pingvina.

Pisarna, polna sobnih rastlin

Še en okolju in spremembam naklonjen partner je DOVES-FEE Slovenija, pod okriljem katerega deluje tudi Ekošola, mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Ta deluje tako na osnovnih kot srednjih šolah in se osredotoča predvsem na izobraževanje mladih in organiziranje različnih dejavnosti, ki se jih ti lahko udeležijo.

Prihodnost pingvinov

Zeleni pingvin je digitalno orodje, kajti za zeleno prihodnost se je treba prilagajati smeri, v katero gre svet. Vse več informacij, orodij, obvestil in podobnega je danes dosegljivo na telefonih, računalnikih in tablicah. Tudi Mestna občina Kranj svoje prebivalce k spreminjanju navad nagovarja predvsem preko družabnih omrežij. Brez dvoma bo vedno več načinov za izvajanje sprememb dosegljivih preko interneta in Zeleni pingvin je že en primer.

A kaj je ključno, da aplikacija, ki je le ena od mnogih, tudi doseže zastavljeni cilj, torej spremembo v vsakdanjem vedenju? »Dejstvo je, da tistega, česar ne meriš, tudi ne moreš kvalitetno upravljati. Zato je tudi v tem projektu ključno zbiranje podatkov, saj nam ti omogočajo merjenje učinkovitosti in drugih pomembnih kazalnikov ter boljše odločitve pri sprejemanju ukrepov za znižanje toplogrednih plinov,« je povedala Eva Romih z Urada za razvoj in pametno skupnost iz Oddelka za zeleni prehod Mestne občine Kranj. S čim večjim sodelovanjem mest in sprejemanjem orodij, kot je Zeleni pingvin, lahko zagotovimo prihodnost tako pingvinom kot tudi sebi in prihodnjim generacijam.