<< Novice

Igre Globe v Leskovcu pri Krškem

29. 5. 2024 |

V okviru programa Ekošola so se Jasna Zorko (2. f) in Matic Kržan ter Teodora Novakovič (oba 2. d) v soboto, 25. 5. 2024, udeležili iger Globe na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem. Globe je mednarodni program za opazovanje Zemlje, ki poteka pod okriljem ameriške agencije Nasa.

Na igrah, ki so bile v Sloveniji organizirane prvič, so sodelovali učenci in dijaki iz slovenskih ter hrvaških osnovnih in srednjih šol. Dopoldne so predstavljali raziskovalne naloge, povezane z enim od področij programa. Ledinci so predstavili vlogo indikatorskih rastlin, in sicer kako lišaji (organizmi, sestavljeni iz gliv in alg) pokažejo onesnaženost okolja.

Popoldne so sledile igre tričlanskih šolskih ekip. Tekmovalci so odgovarjali na vprašanja in reševali naloge, povezane s programom Globe. Do rešitev so prišli z meritvami, predvsem je bilo potrebno veliko znanja s področja atmosfere, biosfere, hidrosfere in pedosfere.  
Prijetno so združili s koristnim in se veliko naučili. 
Jasna Zorko (2. f)

Ledinci, udeleženci iger Globe
Ledinci, udeleženci iger Globe
Predstavitve raziskovalnih nalog