<< Novice

Predstavitev medšolske raziskovalne naloge

4. 4. 2024 |

Ana Šarc (1. d) je v sodelovanju z Nikom Bregarjem in Aleksejem Lazarjem, dijakoma 1. letnika Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje (smer računalništvo), na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Zasavje predstavila raziskovalno nalogo Kemijska bitja: Didaktično gradivo pri pouku kemije, ustvarjeno z umetno inteligenco. Zagovor je potekal v ponedeljek, 5. 3. 2024, na Gimnaziji in srednji ekonomski šoli Trbovlje. Dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje mladih raziskovalcev Slovenije, za kar jim iskreno čestitamo!

Povzetek raziskovalne naloge:
“Ker tehnologija postaja osrednji del sodobne družbe, bo moral pouk v današnjem
izobraževalnem sistemu temeljiti na sodobnih pristopih, ki bodo učence in dijake spodbujali
k aktivnemu sodelovanju in razmišljanju, torej k uporabi gradiv, ki bodo za učence in dijake
spodbudna, navdušujoča in hkrati zabavna. S takšnim načinom poučevanja bo razumevanje
tistega, česar so se naučili, boljše. Znanje bo posledično trajnejše in bolj poglobljeno. Zato
smo s pomočjo umetne inteligence izdelali interaktivno didaktično gradivo z naslovom
Kemijska bitja, ki je namenjeno usvajanju nove učne snovi, ponavljanju ali utrjevanju
znanja.
Po rezultatih ankete, ki smo jo izvedli med učenci in dijaki, se je pokazalo, da uporaba takih
gradiv spodbuja večje zanimanje in dodatno motivira učence za učenje, raziskovanje ter
premišljevanje o tematiki. Razvidno je, da je pripravljeno didaktično gradivo učinkovito, saj
omogoča učencem/dijakom usvajanje znanja na bolj družaben, sproščujoč in zabaven način. Gradivo služi svojemu namenu, s čimer je naš cilj dosežen.”

Mentorji: Nika Cebin, Uroš Ocepek, Stana Kovač Hace

Dijaki predstavljajo raziskovalno nalogo.