<< Novice

Dan dejavnosti »Zelena Ledina«

3. 12. 2023 | ,

V četrtek, 16. 11. 2023, smo na Gimnaziji Ledina izvedli dan dejavnosti »Zelena Ledina«. Dijaki so preko projektnega dela raziskovali kompleksne okoljske, gospodarske in družbene izzive, ki oblikujejo naš svet in razmišljali o pomenu trajnostnega razvoja.

V 1. letniku je bila tema »Zelene Ledine« prostovoljstvo, humanitarnost in solidarnost. Dijaki so skozi nabor različnih dejavnosti razmišljali o tem, kako so lahko solidarni predvsem v domačem okolju in šoli ter izdelali načrt za prostovoljski projekt oddelka, ki ga bodo izvedli do konca marca 2024.

Plakat dijakov 1. g z načrtom njihovega prostovoljskega projekta
Načrt prostovoljskega projekta dijakov 1. g

Dijaki 2. letnika so bili projektno usmerjeni v ozaveščanje o rabi oblačil in reciklaži. Pripravili so predstavitve o snovnem krogu tekstila, opozorili na »fast fashion« industrijo in razložili, kako se lahko uporabijo že odslužena oblačila. Izvedli so tudi izmenjevalnico oblačil  in naredili manjše raziskave o kupovanju oblačil, preko katerih so ugotovili, da velik delež dijakov kupuje oblačila v »second hand« trgovinah.

Plakat Eve, Aurore, Beti, Ninein Gregorja iz 2. c z naslovom Fast fashion vs Second-hand fashion
Eva, Aurora, Beti, Nina, Gregor (2. c)
Plakat dijakinj Lili Sofije, Eva, Ajda, Nika A. iz 2. d z naslovom Recikliraj danes, ohrani jutri!
Lili Sofija, Eva, Ajda, Nika A. (2. d)

V 3. letniku je bil dan dejavnosti usmerjen v temo »Prehranjujem se podnebju prijazno«. Dijaki so obiskali trgovine, lokalne tržnice in dokumentirali hipotetično škodljivo embalažo in aditive v hrani ter njihov vpliv na zdravje. Svoje ugotovitve so predstavili sošolcem. Dejavnosti so jih spodbudile k razmišljanju o vplivu prehrane na okolje ter o tem, kako lahko sami prispevajo k bolj trajnostnemu načinu življenja pri kupovanju živil z vidika embalaže in aditivov v živilih.

Predstavitev Ažbeta, Tilna in Žana iz 3. e
Predstavitev Ažbeta, Tilna in Žana (3. e)
Predstavitev Pie Marije, Mojce in Tije iz 3. e
Predstavitev Pie Marije, Mojce in Tije (3. e)
Predstavitev Mojce, Rebeke, Eme in Doroteje iz 3. e
Predstavitev Mojce, Rebeke, Eme in Doroteje (3. e)

Dijaki 4. letnika pa so na dan dejavnosti opravili naloge in raziskave na tematiko »Kariera in trajnostni razvoj v podjetjih«. Vsaka skupina dijakov je izbrala podjetje, za katerega so predstavili osnovne informacije, analizirali kadrovsko sestavo, poklice in izobrazbeno strukturo zaposlenih. Poudarek pri raziskovanju pa je bil na analizi, kako izbrana podjetja sledijo trajnostnim smernicam in oblikovanju inovativnih idej za njihov trajnostni razvoj.

Plakat dijakinj Tyra, Ajda in Nuša (4. b)
Tyra, Ajda in Nuša (4. b)