<< Obvestila

Podelitev maturitetnih spričeval in prijava na jesenski rok mature

15. 6. 2023 |

Podelitev maturitetnih spričeval in obvestil bo v ponedeljek, 10. 7. 2023, ob 12. uri v telovadnici šole.
Zadnji rok za prijavo na jesenski rok mature je torek, 11. 7. 2023. To velja tudi za dijake, ki imate popravne izpite. Opravljate jih lahko še avgusta, prijavo na maturo pa morate oddati do 11. 7. 2023.

Na maturo se prijavite osebno pri tajnici ŠMK, Klari Antoni Jančič (kabinet 62):

– 21. in 22. 6. 2023 med 10.00 in 11.30 (predhodno kontaktirajte tajnico ŠMK, Klaro Antoni Jančič);
– 10. 7. 2023, po podelitvi, od 13. 30 do 14.00;
– 11. 7. 2023 od 10.00 do 12.00.

Kaj lahko prijavite?

  • Zviševanje: Če ste uspešno opravili maturo (vsi izpiti so pozitivni) in še nikoli niste zviševali mature, imate možnost zviševati poljubno število predmetov. To možnost imate le enkrat v obdobju dveh let od opravljene mature, pri čemer se upošteva boljša ocena. Prijavite se z obrazcem Prijava k izpitu. Za vsak predmet izpolnite svoj obrazec.
  • Popravljanje negativne ocene: V primeru, da ste bili negativno ocenjeni pri enem ali največ dveh predmetih, lahko oceno popravljate v štirih zaporednih izpitnih rokih. Prijavite se z obrazcem Prijava k izpitu. Za vsak predmet izpolnite svoj obrazec.
  • Celotna matura ponovno: Ta možnost je za dijake, ki imajo več kot dve negativni oceni ali ki želijo – kljub pozitivnim ocenam – celotno maturo opravljati ponovno. Ta možnost ni časovno omejena. Matura se povsem ločeno šteje od že opravljene. Priznani so vsi praktični deli izpita (seminarske, poročila, vaje …). Ustni izpiti se opravljajo pri vsakem izpitu sproti. Prijavite se z obrazcem Prijava k splošni maturi. Izpolnite zgolj eno prijavo.

Več informacij:
T 01 43 42 213
E smk@ledina.si