<< Obvestila

Prijava dijakov 4. letnika na predmetni izpit

18. 5. 2023

Predmetni izpiti (izpiti za izboljševanje ocene) v majskem roku bodo od 23. do 25. 5. 2023. Prijava: najkasneje do petka, 19. 5. 2023, do 10. ure v tajništvu. Objava razporeda: najkasneje do ponedeljka, 22. 5. 2023, do 10. ure na šolski oglasni deski.
Dijak, ki prijavi predmetni izpit za izboljšanje ocene, mora imeti pozitiven učni uspeh. Po uspešno opravljenem zaključnem letniku lahko enkrat izboljšuje oceno enega ali več predmetov iz zaključnega letnika, in sicer od konca pouka do začetka opravljanja mature.