<< Novice

Nagrada za raziskovalno nalogo v mednarodnem projektu GLOBE

10. 5. 2023

V okviru mednarodnega projekta GLOBE, ki ga podpira NASA, so Zala Jenko, Maša Šijanec, Julija Zver in Aljaž Starič (vsi dijaki 3. f) prejeli nagrado za raziskovalno nalogo z naslovom Bathing water quality in Slovenia (Kvaliteta kopalnih voda v Sloveniji). Z nagrado so si pridobili naslov »mlade znanstvenice« oziroma »mladega znanstvenika«, kar jim omogoča mentorstvo na mednarodnih raziskovalnih taborih mlajšim generacijam.

Omenjeni dijaki so se že julija 2022 udeležili mednarodnega raziskovalnega tabora GLOBE v Estoniji, kjer so se seznanili s protokoli meritev na področjih atmosfere, biosfere, hidrosfere in pedosfere, spoznali delo znanstvenikov ter se z nekaterimi srečali v živo.

Na začetku tekočega šolskega leta so se vsi štirje tretješolci lotili samostojnega raziskovalnega dela, ki je bilo usmerjeno na področje hidrosfere – osredotočeni so bili na analizo fizikalnih in kemijskih pokazateljev kakovosti vode izbranih štirih vodnih teles: Bloškega, Kočevskega in Podpeškega jezera ter reke Save.

Njihov cilj je bil s pomočjo analize različnih parametrov lastnosti vode določiti ali voda ustreza zahtevanim standardom za kopanje in rekreacijo ter ali je varna za ljudi. Merili smo pH, skupno trdoto in temperaturo ter s pomočjo reagentov določali koncentracijo nitratnih, nitritnih, amonijevih in fosfatnih ionov. Vse te vrednosti so namreč pomemben pokazatelj kakovosti vode, ki nam pove, ali je voda primerna za kopanje. Temperaturo, trdoto vode in pH smo merili na samem mestu odvzema vzorca, koncentracije ionov so merili v šolskem laboratoriju, ionsko kromatografijo (analizna metoda) pa so izvedli na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (Univerza v Ljubljani) pod vodstvom doktorja Gregorja Marolta.

Čestitke dijakinjam in dijaku ter mentorici Niki Cebin!