<< Novice

Ledinci v Slovanski knjižnici

31. 5. 2023

V okviru obveznih izbirnih vsebin so dijaki 1. e obiskali Slovansko knjižnico, kjer so jim pokazali tudi sobo z dragocenimi knjigami, med katerimi kraljujejo štirje zvezki Slave vojvodine Kranjske iz leta 1689. S svojo filigransko natančnostjo jih je najbolj navdušil bakrorez, ki prikazuje veduto Ljubljane.

Del zbirke starih knjig
Posmrtna maska Ivana Cankarja
Del zbirke starih knjig
Del zbirke starih knjig