<< Obvestila

Matura iz slovenščine in pouk 4. 5. 2023

20. 4. 2023

V četrtek, 4. 5. 2023, pišejo dijaki 4. letnika med 9.00 in 11.00 maturo iz slovenščine (esej). Tega dne za četrtošolce ne bomo organizirali prehrane. Vstop v šolo bo za maturante možen od 8.15 dalje.

Dijaki od 1. do 3. letnika imajo ta dan pouk v popoldne. Vstop v šolo bo možen od 11.00 dalje. Možne so spremembe učilnic. Malica bo organizirana kot običajno, vendar zgolj v enem odmoru. Oddelki ta dan sledijo pouku po lastnem urniku in si ustrezno preračunajo začetek pouka, če začnejo kasneje kot s prvo učno uro. Po 6. učni uri vsi oddelki zaključijo s poukom.

Razpored učnih ur:

  1. ura: 11.20–12.05
  2. ura: 12.10–12.55
  3. ura: 13.00–13.45
    odmor za malico
  4. ura: 14.05–14.50
  5. ura: 14.55–15.40
  6. ura: 15.45–16.30