<< Obvestila

Natečaj za slogan trajnostnega razvoja Zelena Ledina (rok oddaje je podaljšan)

18. 11. 2022

Gimnazija Ledina v okviru trajnostnega razvoja in projektnega dela Zelena Ledina ter projekta S semeni in sadikami do samooskrbe dijakov išče najboljši slogan, ki bo sporočilno združeval teme obeh projektov.

Razpisujemo natečaj za izviren, ustvarjalen in podjetnostno zasnovan slogan, ki naj bo oblikovan v besedni zvezi ali povedi. Slogan naj bo privlačen, udaren, aktualen, pomensko jasen in zapisan v slovenskem jeziku. Slogan mora vsebovati sporočilo, ki združuje cilje trajnostnega razvoja, samooskrbe, ohranjanja in izmenjave rastlinskih vrst, skrbi za čim manj odpadkov in pakiranja, empatije in odgovornosti v družbi ter spoštovanja in upoštevanja naravnega cikla razvoja rastlin.
Pri oblikovanju slogana poleg vsebine razmišljajte tudi o njegovi uporabnosti in prepoznavnosti – slogan naj nudi možnost uporabe v promocijske namene oz. tudi možnost tiska npr. na majice.

Pogoji sodelovanja
Sodelujejo lahko dijaki Gimnazije Ledina (samostojno, v paru ali skupini). Zaželeno je, da vsebinsko sledijo projektu Zelena Ledina (torej temam: Skupaj smo močnejši; Oblačila; Prehranjujem se podnebju prijazno; Kariera in trajnostni razvoj v podjetjih) in projektu S semeni in sadikami do samooskrbe dijakov.

Rok in oddaja
Rok za oddajo predlogov sloganov je podaljšan do vključno srede, 7. 12. 2022.
Predloge naložite v spletno učilnico ZELENA LEDINA, Nagradni natečaj (geslo: zelenaledina22). Obvezno pripišite ime in priimek avtorja (oz. avtorjev) slogana ter razred. Vsak sodelujoči oz. par ali skupina lahko sodeluje z enim ali več predlogi.

Komisija
Komisija (Roman Vogrinc, Veronika Babič, Nika Cebin, Tatjana Cvetko, Nina Levstik, Natalija Zver in dva dijaka) bo pregledala pravočasno oddane slogane in po spodaj navedenih kriterijih predvidoma izbrala tri najboljše.

Kriteriji
– sporočilna moč in obeti prepoznavnosti
– učinkovita oblikovanost
– uporabnost
– skladnost s pogoji natečaja

Nagrade
Komisija bo predvidoma izbrala tri najboljše predloge za slogan in jih nagradila s privlačnimi in z uporabnimi nagradami.

Z veseljem pričakujemo vaše predloge.
Projektni timi Gimnazije Ledina: Ekošola, Erasmus+, Podjetnost, Unesco in Zdrava šola