<< Novice

Zdrava šola

15. 6. 2021

Zdravošolci Gimnazije Ledina so v letošnjem šolskem letu izvedli dva uspešna dogodka: Ledinci se družijo in Spodbujamo gibanje.

Ob koncu šolskega leta pa vam zdravošolke Lara, Neja in Zarja z mentorico Anjo Vidmar podarjajo še tri počitniške nasvete: da nadoknadite vse, kar ste med letom morda zamudili, da ste čim bolj aktivni ter da čim več potujete in raziskujete.
Veliko zdravja in veselja!