UČENEC POUČUJE, september- oktober 2018; 5. 10. 2018

MEJA, 21. 9. 2018

JEZIK – KULTURA, TRADICIJA, 19. 10. 2018

DREVO = ŽIVLJENJE, šolsko leto, do 22. 4.

MODER STOL,

OTROŠTVO PODAJA ROKO MODROSTI, šolsko leto

PLETEMO NITI MREŽE Z BRENČANJEM ČEBEL, 23. 5. 2019

MENJAJ BRANJE IN SANJE, šolsko leto, 25. 4. 2019  (več na  7. Unesco projekt Menjaj branje in sanje 2018/19 ,  )

DOBRE VESTI IZ NAŠE ŠOLE IN NAŠEGA KRAJA, šolsko leto, 14. maj 2019

SVETOVNA UČNA URA, 26. november 2018

ŽIVA KNJIŽNICA, 19. 3. 2019

MODER STOL – NEKDO MISLI NATE, 11. 5. 2019

UNESCO VRTIČKI, šolsko leto

VZGAJAMO ZELIŠČA, šolsko leto