UČENEC POUČUJE, 4. 10. 2014

ŽIVIMO SKUPAJ, 24. 10. 2014 (več na Unescov projekt Živimo skupaj - voda )

JEZIK - KULTURA IN TRADICIJA, 7. 11. 2014  (več na Tujejezični recital Jezik - kultura in tradicija 2014)

UNESCO VRTIČKI, šolsko leto 2014/2015  (več na Unesco vrtički)

16. SREČANJE UNESCO ASP MREŽE SLOVENIJE - 25-LETNICA KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH, 12. 12. 2014  (več na SREČANJE UNESCO ASP MREŽE SLOVENIJE)

MODER STOL, 17. 12. 2014  (več na Unescov Modri stol praznuje 15 let)

DOBRE VESTI IZ NAŠE ŠOLE IN NAŠEGA MESTA, šolsko leto 2014/2015  (več na Dobre vesti iz naše šole in našega kraja)

UNESCO GLASNIK - UNESCO MLADINSKA PLATFORMA, šolsko leto 2014/2015 (Unesco glasniki na obisku v DZ pri Milanu Brglezu)

VEČERJA, 13. in 14. 2. 2015  (več na UNESCO - nacionalni projekt VEČERJA)

OTROŠTVO PODAJA ROKO MODROSTI, februar in marec 2015 (več na UNESCO Otroštvo podaja roko modrosti)

VODA-KAJ MI POMENI, 23. 3. 2015 (več na VODA-KAJ MI POMENI)

PRIBLIŽAJMO SE ROMSKI KULTURI, 10. 4. 2015

MENJAJ BRANJE IN SANJE, 23. 4. 2015 (več na Menjaj branje in sanje 2015)

DAN KULTURNE RAZNOLIKOSTI, 14. 5. 2015 (več na Unesco projekt: Dan kulturne raznolikosti)