Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo.

(mongolski pregovor)

 

Projekt "Menjaj branje in sanje", ki ga organizira in izvaja Gimnazija Ledina ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 23. aprilu, poteka kot organizirana izmenjava knjig, opremljenih s posvetili oz. mislimi ali citati, ki jih sodelujoči namenijo – podarijo drug drugemu.

Osnovni cilji projekta so spodbuditi večje zanimanje za branje in knjigo med mladimi ter prispevati k razširjanju besednega zaklada, učenju pravilnejšega izražanja in formuliranju več kot samo enostavnih enot tako v pisnem kot tudi v govornem sporočanju. Pri oblikovanju projekta nas vodi želja poizboljšanju medsebojnega sporazumevanja, razvijanju družbene kritičnosti in odgovornosti do sočloveka ter povečanju medgeneracijskega spoznavanja in učvrstiti povezovanja med posamezniki. Pomemben pri vsem tem pa je namen oziroma spoznanje, da nam knjige lahko poleg zanimive vsebine ponujajo in podarjajo tudi intimen čas samo zase.

S projektom krepimo posamezne Unescove ideale, kot so: zmožnost sodelovati in deliti z drugimi, krepiti znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje ter prijazno povezovanje inspoštovanje drugačnosti.

In seveda, s projektom udejanjamo in poglabljamo večino Unescovih stebrov: tako nam branje spodbuja domišljijo in razmišljanje, razširja obzorja ter nas notranje bogati. Omogoča nam, da usvojimo različna znanja in razgledanost, se seznanimo z neznanimi deželami, njihovimi težavami in prednostmi, družbenimi in medčloveškimi navadami … Podarja nam čustveno doživljanje in spoznavanje tujih izkušenj ter hkrati beg v lastne sanje. Posreduje nam uporabne, koristne informacije, vpogled v človekovo razmišljanje, dojemanje življenja in s tem omogoča globlje spoznavanje sebe in drugih. Branje pa je ne nazadnje tudi koristen način kratkočasenja, ki nam lahko v življenje prinese veliko veselja.

Mentorica projekta "Menjaj branje in sanje"              Koordinatorica UNESCO ASPnet

Mojca Lotrič                                                              Nina Levstik

 

 

Razpis in prijavnica za "Menjaj branje in sanje" 2013/14