21.1.2016 Objava razpisa za vpis v srednje šole
12. in 13. 2. 2016 Informativni dnevi 
do 4. 4. 2016 Rok za prijavo za vpis v srednje šole
8. 4. 2016 Objava stanja prijav na spletni strani
do 26. 4. 2016 Možnost prenosa prijave na drugo srednjo šolo
do 6. 6. 2016 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
15. - 17. 6. 2016 Vpis za sprejete v 1. krogu izbirnega postopka
21. 6. 2016 Objava rezultatov 1. kroga vpisa in seznanitev nesprejetih kandidatov z možnostmi v 2. krogu
21. 6. 2016 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na spletni strani
22. 6. 2016 Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka
28. 6. 2016 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
28. 6. 2016 Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka

 

 

Za vpis v šolsko leto 2015/2016 je bila  spodnja meja prvega kroga vpisnega postopka na Gimnaziji Ledina 159 točk in spodnja meja drugega kroga izbirnega postopka 158 točk.