Spodnja meja na Gimnaziji Ledina  na programu gimnazija je 158 točk.

 

Rezultati 2. kroga bodo objavljeni 30.6. ob 8. uri v 1. nadstropju.

 

 

 

 

   

Na današnji dan, 25. 4. 2017, imamo 227 prijav. Razpisanih imamo 196 prostih mest, v prvem in drugem krogu bomo sprejeli 210 dijakov.

Prijavo je mogoče prenesti do 25.4. 2017.

Za več informacij lahko kličete na 01/ 43 42 206, v času uradnih ur med 9. in 12. uro. 

  

 

ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK*

ŠTEVILO DIJAKOV

DELNA VSOTA

120

13

13

119

14

27

118

15

42

117

14

56

116

24

80

115

14

94

114

11

105

113

17

122

112

19

141

111

18

159

110

13

172

109

6

178

108

12

190

107

10

200

106

9

209

105

3

212

104

6

218

103

2

220

102

3

223

101

2

225

100

1

226

                 ni podatka

 

          1

227

 

 

 

 

 

*Število doseženih točk je seštevek točk oz. ocen v 7. in 8. razredu, največje možno število doseženih točk je 120.

 

 

21.1.2016 Objava razpisa za vpis v srednje šole
12. in 13. 2. 2016 Informativni dnevi 
do 4. 4. 2016 Rok za prijavo za vpis v srednje šole
8. 4. 2016 Objava stanja prijav na spletni strani
do 26. 4. 2016 Možnost prenosa prijave na drugo srednjo šolo
do 6. 6. 2016 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
15. - 17. 6. 2016 Vpis za sprejete v 1. krogu izbirnega postopka
21. 6. 2016 Objava rezultatov 1. kroga vpisa in seznanitev nesprejetih kandidatov z možnostmi v 2. krogu
21. 6. 2016 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na spletni strani
22. 6. 2016 Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka
28. 6. 2016 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
28. 6. 2016 Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka

 

 

Za vpis v šolsko leto 2015/2016 je bila  spodnja meja prvega kroga vpisnega postopka na Gimnaziji Ledina 159 točk in spodnja meja drugega kroga izbirnega postopka 158 točk.

 

 

 

 

 

 


Vpis na fakulteto

Ena od pomembnih odločitev za dijake in dijakinje Gimnazije Ledina je povezana z izbiro študija. Zato na šoli poteka veliko dejavnosti na področju karierne orientacije. Vsi dijaki izpolnjujejo osebne mape, v katerih se področja motivacije, spremljanje svojega dela, postavljanje ciljev … nanašajo na razmišljanje o karieri. V 3. in 4. letniku pa so dijaki deležni še dodatnih aktivnosti, ki jih izvaja svetovalna služba:

  • tematske razredne ur: informacije o vpisu, omejitve, postopek vpisa, kariera, vseživljenjsko izobraževanje …
  • Karierni dan: predstavitve večine fakultet, Karierni center, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, delavnica Neodločeni mladi …
  • skupinska ali individualna testiranja
  • individualno svetovanje v svetovalni službi
  • Karierni klub: srečanja namenjena spoznavanju svoje karierne poti (ob zadostnem številu prijav)

VPIS 2017/18

Razpis za vpis in prijava za vpis  na http://portal.evs.gov.si/
Prva prijava je odprta do 3. marca 2017.
Prijavo za vpis oddate na spletni strani eVS http://portal.evs.gov.si/prijava/
Za oddajo prijave je potrebno pridobiti tudi digitalno potrdilo! SIGEN-CA. Vse informacije na http://www.sigen-ca.si/fizicne_osebe.php
Prijavo lahko oddate tudi brez digitalnega potrdila. Glej navodila na eVS portalu.

Rokovnik:

Oddaja prijave za vpis (prvi rok) do 3. marca,
do 3. julija: oddaja vloge za kandidate s posebnim statusom,
23. junij - 6. julij: preizkusi nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (razen AG, glasbena umetnost, 19. maj),
do 25. julija: pisni sklep o sprejemu,
26. julij do 14. avgust: vpis sprejetih,
Oddaja prijave za vpis (drugi rok): od 22. do 29. avgusta.
Za več informacij glej portal.evs.gov.si/ ali se oglasi v svetovalni službi.

Poklicno svetovanje na šoli vodi svetovalna služba, Lidija Srša, univ. dipl. psih.
Uradne ure svetovalne službe:
A  urnik
pon. 8 - 12
tor. 9.10 - 11.15 in 12.30 - 13.30

 

 

Prav tako imate na spletni strani http://www.delo.si/zgodbe/interaktivno/delodata/fakultete aplikacijo, ki vam je v pomoč pri iskanju fakultet.

Veliko uspeha pri odločanju.