Vpis na fakulteto

Ena od pomembnih odločitev za dijake in dijakinje Gimnazije Ledina je povezana z izbiro študija. Zato na šoli poteka veliko dejavnosti na področju karierne orientacije. Vsi dijaki izpolnjujejo osebne mape, v katerih se področja motivacije, spremljanje svojega dela, postavljanje ciljev … nanašajo na razmišljanje o karieri. V 3. in 4. letniku pa so dijaki deležni še dodatnih aktivnosti, ki jih izvaja svetovalna služba:

  • tematske razredne ur: informacije o vpisu, omejitve, postopek vpisa, kariera, vseživljenjsko izobraževanje …
  • Karierni dan: predstavitve večine fakultet, Karierni center, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, delavnica Neodločeni mladi …
  • skupinska ali individualna testiranja
  • individualno svetovanje v svetovalni službi
  • Karierni klub: srečanja namenjena spoznavanju svoje karierne poti (ob zadostnem številu prijav)

VPIS 2017/18

Razpis za vpis in prijava za vpis  na http://portal.evs.gov.si/
Prva prijava je odprta do 3. marca 2017.
Prijavo za vpis oddate na spletni strani eVS http://portal.evs.gov.si/prijava/
Za oddajo prijave je potrebno pridobiti tudi digitalno potrdilo! SIGEN-CA. Vse informacije na http://www.sigen-ca.si/fizicne_osebe.php
Prijavo lahko oddate tudi brez digitalnega potrdila. Glej navodila na eVS portalu.

Rokovnik:

Oddaja prijave za vpis (prvi rok) do 3. marca,
do 3. julija: oddaja vloge za kandidate s posebnim statusom,
23. junij - 6. julij: preizkusi nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (razen AG, glasbena umetnost, 19. maj),
do 25. julija: pisni sklep o sprejemu,
26. julij do 14. avgust: vpis sprejetih,
Oddaja prijave za vpis (drugi rok): od 22. do 29. avgusta.
Za več informacij glej portal.evs.gov.si/ ali se oglasi v svetovalni službi.

Poklicno svetovanje na šoli vodi svetovalna služba, Lidija Srša, univ. dipl. psih.
Uradne ure svetovalne službe:
A  urnik
pon. 8 - 12
tor. 9.10 - 11.15 in 12.30 - 13.30

 

 

Prav tako imate na spletni strani http://www.delo.si/zgodbe/interaktivno/delodata/fakultete aplikacijo, ki vam je v pomoč pri iskanju fakultet.

Veliko uspeha pri odločanju. 

21.1.2016 Objava razpisa za vpis v srednje šole
12. in 13. 2. 2016 Informativni dnevi 
do 4. 4. 2016 Rok za prijavo za vpis v srednje šole
8. 4. 2016 Objava stanja prijav na spletni strani
do 26. 4. 2016 Možnost prenosa prijave na drugo srednjo šolo
do 6. 6. 2016 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
15. - 17. 6. 2016 Vpis za sprejete v 1. krogu izbirnega postopka
21. 6. 2016 Objava rezultatov 1. kroga vpisa in seznanitev nesprejetih kandidatov z možnostmi v 2. krogu
21. 6. 2016 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na spletni strani
22. 6. 2016 Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka
28. 6. 2016 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
28. 6. 2016 Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka

 

 

Za vpis v šolsko leto 2015/2016 je bila  spodnja meja prvega kroga vpisnega postopka na Gimnaziji Ledina 159 točk in spodnja meja drugega kroga izbirnega postopka 158 točk.