Klub R12 povezuje, obuja spomine in plemeniti vezi nekdanjih ledincev. Med generacijami spleta zavest o šoli, organizira druženja in odpira možnost za aktivnejše sodelovanje v šolskem vsakdanu. Krepi pa tudi vez med Gimnazijo Ledina in ambasadorji šole, ki so zgled prihajajočim generacijam dijakov.

V Klub R12 se lahko včlanite vsi nekdanji dijaki, zaposleni in sodelavci šole. O dogodkih boste obveščeni na elektronski naslov. Vaša družba nam bo v čast.