Gimnazija Ledina je javni zavod, za katerega veljajo določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS št. 69/2011) ter Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. list RS, št. 58/2003), ki določata:

1. Javni uslužbenec ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem funkcije, ki so ali bi lahko vplivala na objektivno in nepristransko opravljanje njegove službe. Izjema so protokolarna in priložnostna darila zanemarljive ali manjše vrednosti.

2. Protokolarna in priložnostna darila zanemarljive vrednosti so darila, dana ob posebnih priložnostih, katerih vrednost ne presega 25 eurov. Teh daril ni potrebo vpisovati v seznam prejetih daril, ki ga po zakonu vodi javni zavod.

3. Protokolarna in priložnostna darila manjše vrednosti so darila, dana ob posebnih priložnostih, katerih vrednost ne presega 75 evrov (oz. 150 evrov na leto, če so prejeta od iste osebe). Sprejeta darila manjše vrednosti je javni uslužbenec dolžan vpisati v seznam daril, darovalec pa mora ob izročitvi darila sporočiti svoje podatke, ocenjeno vrednost darila in razlog izročitve.

4. Protokolarnih in priložnostnih daril, ki presegajo vrednost 75 eurov, javni uslužbenec ne sme sprejemati, razen če se temu ne more izogniti. Takšna darila postanejo last javnega zavoda.

5. Kot darila (niti darila zanemarljive vrednosti) se ne sme sprejemati denarja, vrednostnih papirjev ali dragocenih kovin.

6. Vsa zgornja določila veljajo tudi za družinske člane javnega uslužbenca.