Program šole je gimnazijski in traja štiri leta.

Predmetnik prvega letnika je enoten, kljub temu pa že ob vpisu na šolo oblikujemo oddelke po izbirnih skupinah.

Izbirne skupine so:

  • jezikovna,
  • splošna in
  • naravoslovno-matematična.

 

Predmetnik Gimnazije Ledina
  PREDMET 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik izbira za maturo
vse smeri JEZ SPL NM JEZ SPL NM JEZ SPL NM
1 Slovenščina 4 4 4 4 4* 4* 4* 5 5 5 -
2 Matematika 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 -
3 Prvi tuji jezik 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 1
4 Drugi tuji jezik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Zgodovina 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
6 Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -
7 Geografija 2 2 3 2 2 2 2 - - - 3
8 Biologija 2 2 2 2 3 3 3 - - - 4
9 Fizika 2 2 2 2 2 2 3 - - - 4
10 Kemija 2 2 2 3 2 2 2 - - - 4
11 Psihologija - - - - 2 2 2 - - - 4+2sn
12 Sociologija - 2 2 2 - - - - - - 4+2sn
13 Filozofija - - - - - - - 2 2 2 4+2sn
14 Likovna umetnost 1,5 - - - - - - - - - -
15 Glasba 1,5 1 1 - - - - - - - -
16 Umetnostna zgodovina - 1 1 - 1 1 - - - - 4+1sn
17 Informatika 2 f f 2 f f f - - - 4+2sn
18 Pedagogika - - - - - - - - - - 2nmt

 

Legenda:
JEZ - jezikovna smer
SPL - splošna smer
NM - naravoslovno matematična smer
sn - seminarska naloga
nmt - nematuritetni predmet
f - fakultativno
* - ura za literarno opismenjevanje
0 - razlike med izbirnimi skupinami

Kot drugi tuji jezik se dijaki lahko učijo NEMŠČINO, FRANCOŠČINO, ŠPANŠČINO, ITALIJANŠČINO ali RUŠČINO.