Izpit iz posameznih maturitetnih predmetov se lahko opravlja na osnovni in višji ravni zahtevnosti. Z njimi se ugotavlja širina in globina maturitetnega znanja.

Kandidati lahko matematiko in tuji jezik skupnega in izbirnega dela opravljajo na osnovni ali višji ravni zahtevnosti, ostale maturitetne predmete pa le na osnovni ravni zahtevnosti. Maturitetni izpit iz slovenščine  opravljajo vsi kandidati na višji ravni zahtevnosti.


Kandidat je ocenjen na ravni zahtevnosti predmeta, za katero se je prijavil. Pretvorba točk iz višje na osnovno raven ni možna.

Uspešno opravljen izpit na višji ravni zahtevnosti omogoča pridobitev večjega števila točk, in sicer:

5 - boljša (+3)            4 - boljša (+2)          3 - boljša (+1)

5- slabša (+2)             4 - slabša (+1)          3 - slabša (0)