Matura obsega predmete skupnega in izbirnega dela.

Predmeti skupnega dela mature so obvezni za vse, ki opravljajo maturo, predmete izbirnega dela pa si izbere kandidat sam.

Obvezni predmeti skupnega dela:

    slovenščina na eni (višji) ravni zahtevnosti
    tuji jezik, na osnovni ali višji ravni zahtevnosti
    matematika, na osnovni ali višji ravni zahtevnosti

 Izbirni del splošne mature obsega izpite iz predmetov:
tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina ali ruščina)
fizika
kemija
biologija
geografija
zgodovina
umetnostna zgodovina
psihologija
filozofija
sociologija (Predstavitev sociologije na maturi.)
informatika

 

Pri izbiri izbirnih maturitetnih predmetov pa veljajo nekatere omejitve:

Med predmeti:

    filozofija, sociologija, psihologija lahko kandidat izbere enega
 
    med jeziki izbirnega dela mature (nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, ruščina ali angleščina) se odloči in izbere enega


Kandidat lahko pri maturi opravlja en predmet več, kot je določeno, torej lahko izbere tudi šesti (tretji izbirni) predmet. V tem primeru navedene omejitve ne veljajo. V splošnem uspehu se upoštevata dva najbolje ocenjena izbirna predmeta. Pozitivno ocenjeni šesti predmet tudi ne more nadomestiti negativno ocenjenega 1. ali 2. izbirnega predmeta. Če kandidat pri maturi ni pozitivno ocenjen iz 6. predmeta, to ne vpliva na uspeh pri maturi.