Seminarske naloge, laboratorijske vaje in poročila za praktični del izpita za spomladanski rok mature morajo kandidati osebno oddati najkasneje do 16. aprila 2019 na šoli.

 

 

 Predmet Način izvedbe  Čas izvedbe  Delež na maturi 
 FIZ  laboratorijske vaje  celo leto do 20% 
 KEM  laboratorijske vaje   celo leto do 20% 
 BIO  laboratorijske in terenske vaje  celo leto do 20% 
 ZGO  strok. ekskurzija in zgodovinski viri- pisno september, marec do 20% 
 UZG  praktikum  celo leto do 20%
 GEO  terenske vaje in ekskurzija  začetek šolskega leta do 20% 
 SOC  seminarska naloga  celo leto do 20%
 PSI  seminarska naloga  celo leto do 20% 
 FIL  seminarska naloga  celo leto do 20%
 INF  seminarska naloga  celo leto do 20%

 


V torek, 14. 5. 2019
kandidati se seznanijo s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita splošne mature v spomladanskem roku, na spletni strani http://matura.ric.si ali na šoli pri tajnici ŠMK.

 

Rok za ugovor na dosežene točke internega dela izpita je tri (3) dni. 

Uspeh, dosežen pri seminarskih nalogah in laboratorijskih vajah je trajen.