Knjižnična zbirka obsega okrog 17.000 različnih naslovov oz. približno 46.000 enot raznovrstnega gradiva. Gradivo je urejeno po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije (UDK-sistem), uporabniki lahko do njega prosto dostopajo. Knjižnica zbira in hrani gradivo z vseh strokovnih področij in leposlovja. Poleg gradiva v slovenskem jeziku nudi tudi gradivo v angleškem, nemškem, francoskem, španskem, italijanskem, hrvaškem, srbskem in ruskem jeziku.

 

 

Vrste gradiva:

  • knjige,
  • serijske publikacije,
  • referenčna zbirka (slovarji, leksikoni, enciklopedije, atlasi),
  • stari tiski in faksimili,
  • raziskovalne naloge dijakov,
  • DVD-ji in videokasete,
  • CD-ji in kasete,
  • CD-ROM-i.