Uporaba računalnikov je možna ob predložitvi dijaške izkaznice. Na računalnikih ni dovoljeno brisanje nameščenih programov in nameščanje novih ter pregledovanje spornih spletnih strani.

Uporabnik, ki prekrši pravila, izgubi pravico do uporabe računalnikov.