Rok izposoje je 14 delovnih dni, razen za videokasete, kasete, CD-je, DVD-je in CD-ROM-e (5 delovnih dni). Gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom, lahko pa ga uporabljajo v čitalnici ali pri pouku:

    referenčno gradivo (leksikoni, nekateri slovarji, enciklopedije, atlasi),
    raziskovalne naloge dijakov,
    stari tiski in faksimili.


Gradivo je možno podaljšati enkrat. Gradiva, ki je zelo iskano, ni možno podaljšati. Gradivo, ki ni iskano, je možno po dogovoru s knjižničarko podaljšati tudi večkrat (osebno v knjižnici). Uporabniki lahko gradivo podaljšajo:

    osebno v knjižnici z dijaško izkaznico,
    po telefonu (01) 43 42 220,
    po internetu preko COBISS/OPAC-a, če ima uporabnik geslo, ki ga je dobil v knjižnici.

(Podaljšanje prek interneta je možno le, če rok izposoje še ni potekel in ima član poravnano zamudnino! V nasprotnem primeru se je treba zglasiti v knjižnici in poravnati zamudnino.).