Poslanstvo knjižnice

Knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

Knjižničarke podpiramo uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike in drugo učno gradivo.

Storitve šolske knjižnice so enakopravno zagotovljene vsem članom šolske skupnosti, ne glede na starost, raso, spol, religijo, narodnost, jezik, strokovni ali socialni status.

(Prirejeno po IFLA/UNESCO-vem Manifestu o šolskih knjižnicah)

Kontaktni podatki

Gimnazija Ledina
Knjižnica
Resljeva cesta 12
1000 Ljubljana 

T: (01) 43-42-220
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Delovni čas: 8.00-15.00

Knjižničarki:

  • Darinka Avbar Kosovelj
  • Mojca Lotrič

Rok izposoje je 14 delovnih dni, razen za videokasete, kasete, CD-je, DVD-je in CD-ROM-e (5 delovnih dni). Gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom, lahko pa ga uporabljajo v čitalnici ali pri pouku:

    referenčno gradivo (leksikoni, nekateri slovarji, enciklopedije, atlasi),
    raziskovalne naloge dijakov,
    stari tiski in faksimili.


Gradivo je možno podaljšati enkrat. Gradiva, ki je zelo iskano, ni možno podaljšati. Gradivo, ki ni iskano, je možno po dogovoru s knjižničarko podaljšati tudi večkrat (osebno v knjižnici). Uporabniki lahko gradivo podaljšajo:

    osebno v knjižnici z dijaško izkaznico,
    po telefonu (01) 43 42 220,
    po internetu preko COBISS/OPAC-a, če ima uporabnik geslo, ki ga je dobil v knjižnici.

(Podaljšanje prek interneta je možno le, če rok izposoje še ni potekel in ima član poravnano zamudnino! V nasprotnem primeru se je treba zglasiti v knjižnici in poravnati zamudnino.).

Zgodovina knjižnice sega, tako kot zgodovina šole, v konec 19. stoletja. Šola je bila ustanovljena leta 1867 kot Državno moško učiteljišče v Ljubljani, prva omemba knjižnice pa je že iz naslednjega leta - knjižnica naj bi takrat razpolagala s 140 knjigami. Učiteljišče je gradivo (knjige, časopise, časnike, slikovno gradivo, zemljevide) pridobivalo z donacijami ministrstva za kulturo in izobraževanje ter založb, nekaj jih je kupilo samo. Večina gradiva je bila v nemškem jeziku. Gradivo je bilo razporejeno po kabinetih, vsaka zbirka pa je imela svojega varuha.

Zamudnina znaša 0,10 EUR na knjižnično enoto na dan. Dokler dijaki ne poravnajo zamudnine, si ne morejo na novo izposoditi knjižničnega gradiva.

Pred poletnimi počitnicami morajo dijaki vrniti vse izposojeno gradivo in poravnati zamudnino. Gradivu, ki ga dijaki ne vrnejo do konca pouka, začne teči zamudnina.

Nerednim ali malomarnim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Zamudnike knjižnica opozarja na vrnitev gradiva z opomini, ki jih pošilja po pošti na domači naslov uporabnika. Dokler uporabniki ne vrnejo izposojenega gradiva in poravnajo zamudnine, si ne morejo izposoditi drugega gradiva.
 

Odškodnina za gradivo


Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim enakim izvodom. Če to ni možno, gradivo nadomesti s po vsebini enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.

 

Knjižnična zbirka obsega okrog 17.000 različnih naslovov oz. približno 46.000 enot raznovrstnega gradiva. Gradivo je urejeno po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije (UDK-sistem), uporabniki lahko do njega prosto dostopajo. Knjižnica zbira in hrani gradivo z vseh strokovnih področij in leposlovja. Poleg gradiva v slovenskem jeziku nudi tudi gradivo v angleškem, nemškem, francoskem, španskem, italijanskem, hrvaškem, srbskem in ruskem jeziku.

 

Uporaba računalnikov je možna ob predložitvi dijaške izkaznice. Na računalnikih ni dovoljeno brisanje nameščenih programov in nameščanje novih ter pregledovanje spornih spletnih strani.

Uporabnik, ki prekrši pravila, izgubi pravico do uporabe računalnikov.

Član knjižnice avtomatsko postane vsak dijak, ki se vpiše na Gimnazijo Ledina. Člani knjižnice so lahko tudi zaposleni šole. Dijaki in zaposleni na šoli ne plačujejo članarine.

Izposoja je možna samo z dijaško izkaznico. Dijaška izkaznica ni prenosljiva. Vsak član je odgovoren za gradivo, ki ga ima izposojeno.

Prosimo, da naročilnico za učbeniški sklad 2018/19 oddate do četrtka, 7. 6. 2018. (Kdor se vpisuje v 1. letnik, naročilnico odda do petka, 29. 6. 2018.) 
Lahko jo pošljete na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., po pošti (Gimnazija Ledina, Knjižnica, Resljeva cesta 12, 1000 Ljubljana), po faksu (01/43-42-210) ali oddate osebno v knjižnici.

Če ste naročilnico oddali prek elektronskega obrazca, vam spodnje naročilnice ni treba oddati.

Če imate kakršno koli vprašanje, pokličite 01/43-42-220 ali pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Opomba: Izpolnite naročilnico za letnik, ki ga bo dijak obiskoval naslednje leto. 

Mojca Lotrič
skrbnica učbeniškega sklada