Podelitev maturitetnih spričeval za dijake 4. letnika bo 11. 7. 2018, ob 12.00, v veliki telovadnici šole.