Spodnja meja za vpis v 1. krog v šolsko leto 2018/19 je bila 159 točk.