Kandidate obveščamo, da so razporedi ustnih maturitetnih izpitov spomladanskega roka objavljeni na oglasni deski šolske maturitetne komisije v drugem nadstropju Gimnazije Ledina.