V sodelovanju z Institutom “Jožef Stefan“, ki  kot partner sodeluje v evropskem projektu »Stemforyouth«, katerega cilj je navdušiti mlade za študij naravoslovnih in tehniških ved, je naša šola z »Dogovorom o sodelovanju« potrdila sodelovanje pri testiranju učnih programov s področja kemije.

Z oddelkoma 2.G in 3.C smo v mesečnem obdobju od 16. aprila do 17. maja 2018  izvedli 9 modulov, ki zajemajo aktualno tematiko in uporabnost kemije na različnih področjih vsakdanjega življenja.

 Kemija v nanotehnologiji. Preizkus sončnih krem in fotokatalitični test.

  1. Kemija v računalništvu. Piezoelektrični materiali.
  2. Energije in okolje. Sončne celice ter vetrna turbina.
  3. Kemija v transportu. Korozija aluminija in aluminijevih zlitin ter možnosti za inhibicijo.
  4. Kemija v medicini. Mikroorganizmi v/na vsakodnevnih predmetih in difuzijski antibiogram.
  5. Kemija v športu. Superhidrofobne prevleke na aluminiju za aplikacije v športu.
  6. Kemija v kmetijstvu. Določanje količine vitamina C v hrani.
  7. Recikliranje. Aluminijeve zračne baterije za enostavnejšo reciklažo.
  8. Kemija v proizvodnji. Korozija železa v kloridnem mediju.

Moduli so bili izpeljani na osnovi pogovora, razlage, IKT podpore,  skupinskega in sodelovalnega učenja,  samostojnega in demonstracijskega eksperimentalnega dela, uporabo IKT in dosegljivih gradiv (aplikacij) s pomočjo uporabe mobilnih telefonov. Pri izvedbi zgoraj omenjenih devetih modulov so dijaki razvijali naravoslovno-matematične kompetence, eksperimentalne veščine, kompetence Informacijsko-komunikacijske tehnologije, jezikovno pismenost in kritično mišljenje.

Z izvedbo omenjenih modulov so bili dijaki zelo zadovoljni. V evalvacijskem vprašalniku so izpostavili zanimivo in uporabno kemijsko tematiko, poudarili so, da je bil pouk veliko bolj dinamičen, pridobili so številne izkušnje na eksperimentalnem področju in dali pomen medpredmetnemu povezovanju s sodelovanjem profesorice informatike, Betke Burger, in laborantk za naravoslovje, ga. Katje Malus in ga. Jadranke Simič.

Projekt sem z dijaki izvedla Nika Cebin, prof. kemije.