POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA

Dijaki, ki zaprosijo za status dijaka s prilagojenimi šolskimi obveznostmi, morajo najkasneje do 30. septembra dostaviti koordinatorjem dela z dijaki, ki imajo status, prošnjo za pridobitev statusa – vsebuje naj tudi konkretne želje oziroma potrebe, ki izhajajo iz dijaških zunajšolskih aktivnosti – in potrebna dokazila (potrdila o članstvu v športnem klubu, organizaciji, glasbeni šoli itd.). 

 
 Koordinatorica dela z dijaki, ki imajo status športnika:
     Blanka Tomac
 Koordinatorica dela z dijaki, ki se vzporedno izobražujejo: 
     Helena Osterman
 Koordinator dela z dijaki, ki imajo status tekmovalca:
     Boris Bovha

 
O vlogi za pridobitev statusa odloči ravnatelj s sklepom, katerega priloga je osebni izobraževalni načrt.

 


 

Vsa podrobna navodila in pojasnila za status športnika so navedena v vlogi. Obrazce dopolnite in pošljite po elektronski pošti.

 

STATUS DIJAKA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA

Status dijaka vrhunskega športnika lahko pridobi dijak, ki je registriran pri Olimpijskem komiteju Slovenije oz. dijak z dokazilom o vrhunskem dosežku mednarodne vrednosti.

VLOGA: Obrazec

OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT: Obrazec

Kako izpolniti osebni izobraževalni načrt: Obrazec primer.

 

STATUS DIJAKA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA

Status dijaka perspektivnega športnika lahko pridobi dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.

VLOGA: Obrazec

OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT: Obrazec

Kako izpolniti osebni izobraževalni načrt: Obrazec primer.

 

 


 

STATUS DIJAKA , KI SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE

Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi dijak, ki se hkrati izobražuje po več izobraževalnih programih.

STATUS DIJAKA TEKMOVALCA

Status dijaka tekmovalca lahko pridobi dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave.

PRILAGODITVE ZA KULTURNIKE

Prilagoditve za dijake, ki so aktivno dejavni na kulturnem področju, se lahko uredijo s pedagoško pogodbo.