Ob začetku pouka so dijakom na voljo ponudbe in prijavnice različnih zavarovalnic za nezgodno zavarovanje. Po posvetu s starši se lahko dijaki zavarujejo pri eni od njih. Izpolnjene obrazce za nezgodno zavarovanje dijaki pošljejo izbrani zavarovalnici.