Doseganje kvalitetnih učnih rezultatov je ena izmed osnovnih usmeritev vizije razvoja Gimnazije Ledina. Pedagoška praksa in izkušnje neizpodbitno dokazujejo, da dijaki, ki so redno prisotni in učno aktivni pri pouku, ta cilj dosegajo bistveno lažje in uspešneje. Učiteljski zbor Gimnazije Ledina zato poudarja pomen redne prisotnosti pri pouku in poziva dijake in njihove starše, da vse ostale dijaške dejavnosti ali obveznosti izvedejo v času izven pouka. Prepričani smo, da bomo s skupno zavzetostjo za odgovoren odnos do izobraževalnega procesa dosegali najboljše rezultate.

 

Učiteljski zbor Gimnazije Ledina