4. LETNIK

V torek, 7. maja 2019, dijaki 4. letnika pišejo maturo iz slovenščine (esej) med 9.00 in 11.00. Tega dne za četrtošolce ne bomo organizirali prehrane.

 

1.–3. LETNIK

Dijaki od 1. do 3. letnika imajo ta dan pouk v popoldanskem času, saj dopoldne četrtošolci pišejo maturitetni preizkus iz slovenščine. Možne so spremembe učilnic. Malica bo organizirana kot običajno, vendar zgolj v enem odmoru.

Razpored učnih ur in odmorov:

1. ura

11.20–12.05

2. ura

12.10–12.55

3. ura

13.00–13.45

ODMOR ZA MALICO

4. ura

14.05–14.50

5. ura

14.55–15.40

6. ura

15.45–16.30

Oddelki ta dan sledijo pouku po lastnem urniku in si tudi ustrezno preračunajo začetek pouka, če začnejo kasneje kot s prvo učno uro. Po 6. učni uri vsi oddelki zaključijo pouk.