22. april se kot svetovni dan Zemlje na pobudo civilnodružbenih organizacij po vsem svetu praznuje od leta 1970.

Kot poudarjajo okoljevarstveniki, je za učinkovito varovanje okolja nujen izobražen posameznik, ki se zaveda pomena celostne skrbi za planet. K čistejšemu planetu lahko prispeva vsak izmed nas.

Svetovni dan Zemlje bomo na naši šoli obeležili v petek, 20. aprila 2018, z naslednjimi dejavnostmi v okviru Ekošole in UNESCA:

  1. BREZPLAČNI SERVIS KOLES, KI BO POTEKAL NA PARKIRIŠČU GIMNAZIJE LEDINA, OD 7.30 DO 11.00. Obvezna je predhodna spletna prijava na servis koles: https://goo.gl/forms/q1XBWmWakh5jO0Ay2. Z brezplačnim servisom koles dijakov in učiteljev želimo spodbuditi trajnostno mobilnost in spodbuditi mlade in malo manj mlade h kolesarjenju v šolo. Ko se vozimo v šolo, naredimo nekaj zase in za okolje. Za prijetno, brezskrbno in varno kolesarjenje je treba imeti redno vzdrževano kolo. Brezplačno storitev servisa bo omogočilo Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
  2. SODELOVANJE V KVIZU z naslovom »Naš odnos do planeta Zemlja« Dijaki bodo skozi vprašanja pri kvizu spoznali, kako se srečujemo s temami iz vsakdanjega življenja, kot so: trajnostni razvoj, ravnanje z odpadki, zaščita pred poplavami, sonaravno urejanje vodotokov, priprava pitne vode, ustrezna obdelava odpadnih vod in skrb za vodo ter okolje v prihodnosti. Kviz bo potekal 3. šolsko uro v učilnici 45 in 4. šolsko uro v zeleni sobi v okviru projekta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
  3. Posamezni dijaki 1. in 2. letnika se bodo udeležili krajše prireditve na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani, na kateri bodo sodelovali z interaktivno predstavitvijo Oceani – obraz naše prihodnosti. Prireditev bo potekala od 13.30 do 14.15 na šolski terasi Gimnazije Jožeta Plečnika.                                                                                             

Organizatorja dogodka sta:

  • Ekošola GL
  • UNESCO GL - SVETOVNI DAN ZEMLJE

v sodelovanju z Gimnazijo Jožeta Plečnika v Ljubljani in Komunalnim podjetjem Vrhnika d. o. o.