Tričlanska šolska ocenjevalna komisija je ocenila 21 oddanih filmskih izdelkov, ki so se uvrstili na šolsko tekmovanje, in izbrala za vsako stopnjo po tri za uvrstitev na regijsko tekmovanje.

Zmagovalni filmski izdelki:

3. stopnja (1. in 2. letnik)

     »Desetnica« 1. d

     »Anti-gona« 1. f

     »Vegani pri Savici« 2. f

4. stopnja (3. in 4. letnik)

     »Če preveč čivkaš. te slavček kaznuje« 3. b

     »Kdo se boji rdečega moža« 3. d

     »Usodni greh« 3. d

 

Čestitamo!

Mentorici: Nina Levstik, Irena Ceklin Bačar